Recentelijk is vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken de aanbesteding gestart rond de Subsidiefaciliteit Burgerschap en OS (SBOS, tot nu toe vaak aangeduid als ‘de draagvlaktender’). Geïnteresseerden kunnen de teksten vinden via de Aanbestedingskalender. Ondanks dat het overheidsbeleid niet centraal staat tijdens deze bijeenkomst, zal er ruimte zijn voor reflecties op inhoudelijke conceptuele uitgangspunten uit het beleid. Zo is gezamenlijke gedachtevorming interessant rond de verdere invulling van het concept Burgerschap en de rol van kennis, houding en gedrag. (Procedurele of technische aspecten van de aanbesteding zullen niet worden besproken.)

Benieuwd naar de reflecties van genoemde sprekers op wereldburgerschap en gedragsverandering? Wil je zelf bijdragen aan de verdieping van genoemde concepten? Kom dan donderdagochtend 17 juni naar de Context MasterClass in Utrecht! Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.contextmasterclass.nl

www.contextmasterclass.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer