Partnerbericht

Uitvoering Duurzame OntwikkelingsVerdragen naar het KIT

De Duurzame OntwikkelingsVerdragen (DOV) zijn tijdens de VN conferentie van 1992 over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro gelanceerd. Tot de overdracht is besloten net voordat er binnenkort een presentatie wordt gegeven van 10 jaar ervaring met deze unieke vorm van samenwerking tussen de vier DOV landen tijdens de World Summit Sustainable Development in Johannesburg in september 2002.

Evaluatie DOV

In 2001 heeft een uitgebreide evaluatie van de uitvoering van de DOV door de Nederlandse regering plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie heeft de regering besloten de DOV te continueren en de uitvoering van Ecooperation op die activiteiten te concentreren die tot zichtbaar positieve resultaten hebben geleid. Het bestuur van de stichting Ecooperation heeft op 19 december 2001 het mandaat voor de uitvoering van de taken teruggegeven aan de ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en VROM, omdat de nieuwe taakstelling niet meer overeenkwam met de oorspronkelijke opdracht. De verantwoordelijke ministers hebben het bestuur verzocht te zoeken naar een geschikte organisatie om het werk van Ecooperation te continueren.

Taken en verantwoordelijkheden KIT

Het Bestuur van Ecooperation heeft na een intensieve verkenning voor het KIT gekozen. Het KIT is zeer verheugd over de overdracht omdat de taken van Ecooperation goed aansluiten bij de activiteiten van de verschillende KIT afdelingen in binnen- en buitenland. Vanaf 1 juli zal op grond van deze overgang het KIT verantwoordelijk zijn voor:
– het stimuleren van de discussie over de beleidsontwikkeling en besluitvorming op nationaal en internationaal niveau;
– het initiëren en uitvoeren van uitwisselingsprojecten;
– de intensivering van de samenwerking tussen de partnerlanden;
– het uitdragen van hierdoor verworven kennis en ervaring in deze en andere landen; en
– het vergroten van de betrokkenheid van organisaties en het bedrijfsleven op het gebied van duurzame ontwikkeling bij deze activiteiten.

Het KIT zal de bestaande activiteiten van Ecooperation, inclusief het United Air Fund dat een uitvoeringsproject is op het gebied van energie en klimaat, onder een nieuwe naam inbedden in de eigen organisatie. Het KIT wil zowel nieuwe samenwerkingsvormen tot stand brengen als andere organisaties bij de DOV betrekken.

Website KIT
Website Ecooperation