Uit de gegevens van onderzoeksbureau Motivaction, die tijdens het debat werden gepresenteerd, blijkt dat steeds meer mensen in onze samenleving zich betrokken voelen bij de goede zaak. Dit engagement geldt voor alle generaties, maar is het meest toegenomen bij de zogenoemde pragmatische generatie (na 1971 geboren). Deze nieuwe generatie idealisten is echter gericht op korte termijn resultaten, tolerant ten aanzien van commercie, niet zo georganiseerd als de generatie voor hen was en gaat zijn eigen weg. Dat deze generatie geen aansluiting vindt en dus zelf projecten gaat opzetten – het wiel opnieuw gaat uitvinden – is een slechte ontwikkeling.

Het is noodzakelijk dat de nieuwe idealisten aansluiting vinden bij de expertise van de gevestigde ontwikkelingsorganisaties. Want deze organisaties hebben de kennis en ervaring die nodig zijn voor professionele armoedebestrijding, en dat is waar ontwikkelingslanden om vragen.

VSO Nederland

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer