Partnerbericht

Uitkomst debat: starheid ontwikkelingsorganisaties moet doorbroken worden.

Uit de gegevens van onderzoeksbureau Motivaction, die tijdens het debat werden gepresenteerd, blijkt dat steeds meer mensen in onze samenleving zich betrokken voelen bij de goede zaak. Dit engagement geldt voor alle generaties, maar is het meest toegenomen bij de zogenoemde pragmatische generatie (na 1971 geboren). Deze nieuwe generatie idealisten is echter gericht op korte termijn resultaten, tolerant ten aanzien van commercie, niet zo georganiseerd als de generatie voor hen was en gaat zijn eigen weg. Dat deze generatie geen aansluiting vindt en dus zelf projecten gaat opzetten – het wiel opnieuw gaat uitvinden – is een slechte ontwikkeling.

Het is noodzakelijk dat de nieuwe idealisten aansluiting vinden bij de expertise van de gevestigde ontwikkelingsorganisaties. Want deze organisaties hebben de kennis en ervaring die nodig zijn voor professionele armoedebestrijding, en dat is waar ontwikkelingslanden om vragen.

VSO Nederland