Partnerbericht

Tweede Wereldwijde Forum tegen Corruptie

Regeringsdelegaties uit alle delen van de wereld komen in Den Haag samen om hun verplichtingen ten aanzien van het bestrijden van corruptie te bevestigen. Ook zullen ze discussiëren over nieuwe strategieën om corruptie aan te pakken. Hivos en Transparency International (TI) hebben in samenwerking met een aantal anti-corruptie organisaties uit OS-landen een Open Brief opgesteld. Deze brief zal tijdens de conferentie eind mei worden aangeboden aan de aanwezige regeringsvertegenwoordigers.

De komende weken willen Hivos en TI zoveel mogelijk handtekeningen van maatschappelijke organisaties waar ook ter wereld verzamelen om de tekst van de Open Brief kracht bij te zetten. Hivos nodigt daarom ook uw organisatie uit de Open Brief te ondertekenen. Lees verder.