18 December Internationale Migrantendag
Dokters van de Wereld vraagt deze week aandacht voor het recht op medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten. Een fundamenteel mensenrecht in de Europese Unie, dat in Nederland niet goed uitgeoefend wordt. Ruim 4 jaar inspanning door Dokters van de Wereld toont dat deze kwetsbare groep mensen nog steeds veel moeite heeft om medisch noodzakelijke zorg te krijgen.

Sinds 2000 wordt Internationale Migrantendag wereldwijd gevierd op 18 december.
Deze dag biedt de gelegenheid om:

  • de bijdragen te erkennen die miljoenen migranten wereldwijd leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van vele landen;
  • te eisen dat er een einde komt aan elke vorm van misbruik en geweld ten overstaan van migranten en hun gezinnen en om respect voor de fundamentele mensenrechten aan te moedigen;
  • regeringen overal ter wereld op te roepen de VN-Conventie voor Arbeidsmigranten te ratificeren;
  • te vragen dat overheden verantwoording afleggen over hoe ze met migrantenrechten omgaan.

Wettelijke regeling vertoont gaten
Sinds januari 2009 regelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de uitvoering van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet. Dit artikel bepaalt dat zorgaanbieders een financiële bijdrage kunnen vragen indien medisch noodzakelijke zorg is verleend aan bepaalde groepen vreemdelingen die deze zorg zelf niet kunnen betalen. Echter, binnen deze wet ontbreekt belangrijke medisch noodzakelijke zorg, zoals tandheelkundige zorg en fysiotherapie voor ongedocumenteerde patiënten boven de 21 jaar. Het grote aantal incidenten in de tandheelkundige zorg spreekt voor zich. Helaas zijn de problemen rondom toegang tot zorg niet inzichtelijk doordat alleen feitelijk gebruik van de financiële regeling wordt bijgehouden.

Patiënten wordt regelmatig medische zorg geweigerd zonder een arts te zien
In ziekenhuizen oefent administratief personeel regelmatig veel druk uit op een patiënt om voorafgaand aan een consult de rekening te betalen of een betalingsregeling te tekenen. Als patiënten hier niet aan kunnen voldoen, krijgen zij vaak te horen dat ze geen hulp krijgen of dat ze terug kunnen komen wanneer ze wel voldoende geld hebben. Dit schrikt patiënten soms zo af dat ze helemaal niet meer terug durven komen. Het blijkt dat veel (ondersteunend) personeel nog niet goed op de hoogte is van de CVZ-regeling en het eigen instellingsprotocol hierover.

De Commissie Klazinga stelt in haar adviesrapport ‘Arts en Vreemdeling’ dat medisch noodzakelijke zorg ‘passend en verantwoord’ moet zijn en dat alleen een arts kan bepalen welke zorg medisch noodzakelijk is. Bovendien heeft het verlenen van zorg prioriteit boven het al dan niet kunnen betalen van de rekening.

Wat Dokters van de Wereld doet
Dokters van de Wereld heeft in Nederland een project (MEDOC) voor ongedocumenteerden.
Het MEDOC (mobiel MEdisch DOCument) richt zich op het verbeteren van de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland.

  • Op 4 lokaties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam houden (para)medische vrijwilligers spreekuren.
  • Wij wijzen migranten op hun recht op medisch noodzakelijke zorg en op de werking van de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Indien zich knelpunten of incidenten voordoen, bemiddelen wij met de betreffende zorgverlener of zorginstelling.
  • Toegangsproblemen kaarten wij aan bij de landelijke overheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg en CVZ.

In de afgelopen 3 jaar zijn er meer dan 1400 patiëntcontacten geweest en zijn 384 incidenten gemeld. En dat zijn alleen de mensen die bij Dokters van de Wereld terechtkomen.

Oproep aan de politiek
Dokters van de Wereld heeft mevrouw Smeets en daarmee de politiek vanmiddag opgeroepen om:
1. Artikel 122a van de Zorgverzekeringswet te herzien en uit te breiden met tandheelkundige en fysiotherapeutische zorg voor patiënten boven de 21 jaar.
2. De toegankelijkheid van de zorg centraal te stellen boven het feitelijk gebruik van de CVZ-regeling.

Oproep aan de zorgverleners
Dokters van de Wereld brengt ook deze week de problemen rondom toegang tot zorg voor ongedocumenteerden op ludieke wijze onder de aandacht van zorgverleners. Zij ontvangen een medicijndoosje met 6 stuks ‘NIET VERGETEN’ kauwgom en een bijsluiter waarin de belangrijkste conclusies uit het rapport staan. Hierin roepen we zorgverleners op om:
1. Collega’s te informeren over de CVZ-regeling.
2. De adviezen uit ‘Arts & Vreemdeling’ van de Commissie Klazinga toe te passen in de dagelijkse praktijk.
3. Ongedocumenteerde patiënten te behandelen, indien nodig te verwijzen en een goede follow-up te doen.

Het volledige rapport ‘NIET VERGETEN’ is te vinden op www.doktersvandewereld.org/nietvergeten.  

Perscontact
Chantalle Paulussen
Hoofd Communicatie
020- 465 2866 / 06-462 44 8 55
www.doktersvandewereld.org/nietvergeten

logodvdw_nieuw_0

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale medische organisatie Médecins du Monde, die in binnen- en buitenland …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer