Bovenstaand bericht verscheen enkele weken geleden in een aantal kranten. Het geeft aan, hoe kinderarbeid nog steeds op schrijnende wijze voorkomt. Vandaar, dat het Tweede wereldcongres over 'Kind-werknemers', dat van 4-8 september a.s. in New Delhi zal plaatsvinden, niet onbelangrijk is. Het eerste congres vond vorig jaar in Florence plaats. Hieraan namen zo'n 200 kind-werknemers uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika deel, waaronder deelnemers namens de partnerorganisaties van CNV Internationaal in Sri Lanka en Colombia. Ook het WVA, de internationale, waarbij het CNV is aangesloten, was present. Er werd een verklaring aangenomen met daarin een actieplan om kinderarbeid te bestrijden en onderwijs voor al deze kinderen te realiseren.

Op dit tweede congres zal de stand van zaken worden geëvalueerd en eventuele nadere activiteiten worden gepland. Vakbondspartners van CNV Internationaal zullen opnieuw aanwezig zijn.

Meer informatie op de website van de 'Global March Against Child Labour'www.globalmarch.org 

Meer informatie: CNV Internationaal: www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer