Partnerbericht

Tussen wal en schip: vrijwillige terugkeer van asielzoekers

De Evert Vermeer Stichting (EVS) en ontwikkelingsorganisatie Cordaid vinden dat de overheid en de politiek meer werk moet maken van de vrijwillige terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst. De nadruk ligt nu te veel op het uitzetbeleid. Er moeten lessen getrokken worden uit de proefprojecten rond vrijwillige terugkeer uit het verleden. Betere samenwerking met de betrokkenen zelf en met maatschappelijke organisaties is een belangrijke voorwaarde.

Debat

Cordaid en de Evert Vermeer Stichting nodigen u uit voor het debat

Tussen wal en schip: vrijwillige terugkeer van asielzoekers
Op donderdagavond 27 maart om 20.00 uur
In Debatterij, Den Haag (Prinsestraat 37)

Humaan terugkeerbeleid

Hoe ziet een humaan terugkeerbeleid eruit en wie is hiervoor verantwoordelijk?
Kamerleden Nicolien van Vroonhoven (CDA) en Angelien Eijsink (PvdA) gaan hierover met elkaar en het publiek in debat onder leiding van Ruben Maes. Columns van de EVS en Cordaid moeten de twee uitdagen uitspraken te doen over het terugkeerbeleid.

Voorafgaand aan de politieke discussie over het terugkeerbeleid zal Albert De Dycker, directeur van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), meer informatie geven over de aantallen mensen die vrijwillig willen terugkeren en de rol van het IOM daarbij.

Meer informatie?

Meer informatie?
Janny de Boer, Evert Vermeer Stichting, 020 5512 134 of 06 2128 5188
Johan van Rixtel, Cordaid, 070 3136 337 of 06 2252 8298
Aanmelden kan bij evs@pvda.nl.