Partnerbericht

Trees for All plant nieuw bos in Nederland

De Plantkaravaan van Trees for All is afgelopen vrijdag 30 november gestart in Flevoland. De stichting die zich al bijna 20 jaar inzet voor een groene en gezonde wereld vraagt zo aandacht voor het klimaatprobleem. Samen met vertegenwoordigers van ruim twintig bedrijven, Provincie en Staatsbosbeheer is het startsein gegeven voor de aanplant van een nieuw bos in Nederland. De dag is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van LNV.

Bedrijven
Diverse partnerorganisaties van Trees for All waren aanwezig om hun eigen stuk bos aan te planten, waaronder Arriva, ASN, a.s.r, ENGIE, European Association for International Education en Van Happen Containers. In aanwezigheid van Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland, werd de eerste boom geplant: “Ons beleid is om samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners de polder te ontwikkelen en kwaliteit van wonen en leven te vergroten. Dit bos is daarvan een belangrijk onderdeel”, aldus Verbeek. Het is niet zomaar een bos dat wordt geplant in het Hollandse Hout. Susanne Bonekamp, gebiedsmanager Staatsbosbeheer: “Het is een kraamkamer voor Nederlands bos. Een genenbank die zorgt dat inheems plantmateriaal dat bestand is tegen ziektes en klimaatverandering in Nederland behouden blijft.”

CO2
In een uur tijd werd een grote kale vlakte langs de A6 omgetoverd tot een eerste stuk bos met mix van inheemse boomsoorten. Voorbijrazende auto’s en trucks toeterden enthousiast bij het zien van zoveel plantactiviteit. Reinier van de Berg, ambassadeur van Trees for All, benadrukte tijdens de dag het belang van bomen voor het klimaat. “Bossen spelen een sleutelrol bij het beteugelen van de klimaatverandering. Alleen als we massaal CO2 uit de lucht gaan halen, kunnen we de klimaatklok nog terugdraaien. Bossen zijn hierbij onmisbaar.”

70.000 bomen
In de komende maanden worden ruim 70.000 bomen geplant. In het Hollandse Hout verrijst nieuw bos en in het Waalse Bos en het Bieslandse Bos wordt ziek bos hersteld met gemengd bos. Staatsbosbeheer zorgt voor het langdurige beheer van de nieuwe bosgebieden. Voor elke boom die in Nederland geplant wordt tijdens de Plantkaravaan, plant Trees for All ook een boom in een van haar tropische bosprojecten, waar bomen nog sneller CO2 vastleggen.