Partnerbericht

Trage of geen rechtsgang en omkoping: bodem voor straffeloosheid

Trage of geen rechtsgang en omkoping: bodem voor straffeloosheid
Derde editie ‘Human Rights Café’ over straffeloosheid in landen als Mexico

Donderdag 13 oktober biedt mensenrechtenorganisatie Peace Brigades International (PBI), afdeling Nederland, de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp straffeloosheid. In de setting van hun ‘Human Rights Café’ wordt ingegaan op de situatie in Mexico. Bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika Wil Pansters en dr. Marlies Stappers, initiator en directeur van Impunity Watch leiden het Café in. PBI-vrijwilliger drs. Mirjam Muis die een jaar in Mexico werkte, vertelt over haar ervaringen. Hierna is het de beurt aan de aanwezigen. Deze activiteit is onderdeel van de Utrechtse Week van de Mensenrechten.

Eén van de grootste problemen in Mexico is het falende justitiële apparaat, de straffeloosheid is er enorm. Daders van misdrijven en mensenrechtenschendingen komen niet zelden zonder straf weg met hun misdaad. Het rechtsproces is traag en politie en rechters worden regelmatig omgekocht. Uit onderzoek in 2010* blijkt dat 98,5% van alle misdaden onbestraft blijft. De straffeloosheid is een van de oorzaken van zeer gewelddadige drugsoorlog in het land.  Sinds president Calderón in 2006 de oorlog verklaarde aan de drugskartels en het leger hiervoor inzette, nam het aantal mensenrechtenschendingen door militairen dramatisch toe.

Wil Pansters, bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika, Marlies Stappers, Executive Director van Impunity Watch en Mirjam Muis, recent teruggekeerd uit het PBI-project in Mexico, benaderen deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken in het komende Human Rights Café van PBI.

Stappers zal het brede kader van de problematiek schetsen, Pansters gaat in op de situatie in Mexico en Muis beschrijft een aantal casussen vanuit haar werkervaring in Mexico. Hierna gaat het publiek in groepen uiteen om met elkaar en de sprekers in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Geïnteresseerden en journalisten zijn van harte welkom om mee te denken, schrijven en te praten.

Datum & tijd: Donderdag 13 oktober 2011, 18.45 – 22.00 uur

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Entree: €5,- inclusief consumpties

Aanmelden via: pbi.communicatie@gmail.com

PBI wil met het Human Rights Café geïnteresseerden in mensenrechten en vrede bij elkaar brengen, hen inspireren en motiveren om samen te werken aan sociale verandering, rechtvaardigheid en vrede.

Noot voor de redactie:

Peace Brigades International (PBI) is een door de Verenigde Naties erkende non-gouvernementele organisatie, die sinds 1981 internationale vrijwilligers uitzendt om bedreigde mensenrechtenverdedigers te begeleiden. PBI is actief in Nepal, Colombia, Guatemala en Mexico. PBI creëert ‘space for peace’ waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken.

* Bron: http://www.informador.com.mx/mexico/2010/247146/6/la-impunidad-en-mexico-alcanza-al-985-de-los-delitos.htm

Meer informatie?

  • Over PBI: zie www.peacebrigades.nl, www.peacebrigades.org en www.pbi-mexico.org
  • Contactpersoon PBI Nederland: Liesbeth Lenselink, 06-1649 8221, info@peacebrigades.nl.
  • Aanmeldingen voor het Human Rights Café: pbi.communicatie@gmail.com.
  • Meer informatie over de Week van de Mensenrechten: www.utrecht.nl/mensenrechten