Partnerbericht

Theater als voorlichtingsmiddel in ontwikkelingslanden

Behalve als vorm van kunst en amusement kan theater worden gebruikt als medium om voorlichting te geven. Zo worden in ontwikkelingslanden, net als hier, theatervoorstellingen ingezet om voorlichting te geven over onderwerpen als: HIV/AIDS, kinder- en vrouwenmishandeling, milieuvervuiling, nieuwe landbouwmethodes, mensenrechten en andere maatschappelijke vraagstukken. Zo adviseert het KIT bij een ‘Arts Against AIDS’ project waarbij gebruik wordt gemaakt van theater als voorlichtingsmiddel.

Publieksparticipatie versterkt bewustwording

Theater is niet iets nieuws in ontwikkelingslanden. Het sluit aan bij bestaande culturen en tradities zoals reizend theater, het vertellen van verhalen en raadsels, poppentheater, mime, zang en dans. Theater is daar een bijzonder geschikt voorlichtingsmiddel omdat nog veel mensen analfabeet zijn en geen radio of tv hebben. Bovendien geeft het directe mogelijkheden tot interactie met het publiek.

Het publiek kan bijvoorbeeld bij de voorstelling betrokken worden door middel van discussie tijdens en na de voorstelling, of door mee te werken aan het script, of een rol te spelen in de voorstelling.

Theater als voorlichtingsmiddel in ontwikkelingslanden
Nog meer KIT ‘hulp bij werkstukken’ onderwerpen