Ontslagen vakbondsmensen weer aan het werk
In een uitvoerig bericht geeft de C. CADWU een tussenstand van de onderhandelingsresultaten. Die zijn op dit moment bemoedigend. De ontslagen vakbondsmensen kunnen weer aan het werk. Er zijn nadere afspraken gemaakt over driemaandelijkse en viermaandelijkse contracten en over vaste en tijdelijke contracten. Overwerk blijft op basis van vrijwilligheid.

Wettelijke procedures
De bond van haar kant heeft beloofd bij acties en stakingen de wettelijke procedures te zullen volgen. Zodat de werkgever niet voor onverwachte situaties komt te staan.

Basis voor verdere gesprekken
De onderhandelingen hebben dus de nodige helderheid verschaft. Ze bieden in ieder geval een basis voor de vakbond C.CADWU om met het management van Flying Dragon verder te spreken. Vanuit een positieve houding na alle 'misverstanden' en acties. Want de bond "hecht aan eerlijke onderhandelingen" en ziet demonstraties en stakingen "als een laatste middel".

* Achtergronden van de acties en de dreigende staking

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer