Deze tentoonstelling laat u een beeld zien van de politieke, sociale en economische situatie in Zimbabwe en de reflectie daarop van Zimbabwaanse schilders. De kritiek van de schilders is niet onopgemerkt gebleven en daarom ook niet zonder gevaar voor de kunstenaars. Mugabe en zijn regiem zijn niet gesteld op kritiek! De ironie wil dat sommigen in de voormalige oppositie- en nu regeringspartij MDC ook vinden dat de kunstenaars het eigen nest bevuilen.

 

Deze tentoonstelling bevat ook foto’s over het werk van de stedenband Haarlem-Mutare. De stedenband is actief gebleven in Mutare ondanks alle problemen in Zimbabwe. In tijden van crisis laat je je vrienden niet in de steek. Ondanks de roep om het stellen van een symbolische daad door sommigen in de raad van Haarlem is ook het gemeentebestuur van de stad de stedenband blijven steunen. Alleen officiële contacten zijn stopgezet.

 

Het derde onderdeel van deze tentoonstelling zijn cartoons van Paul Bogaert die in de afgelopen jaren zijn verschenen in The Zimbabwean, een Zimbabwaanse oppositiekrant die wordt uitgegeven in Engeland en Zuid-Afrika.

 

Het is niet toevallig dat deze tentoonstelling hier in dit gebouw hangt. ICCO ondersteunt via Impulsis en Togetthere de projecten van de stedenband. Op dit moment werken twee young professionals in Mutare aan onze culturele- en gezondheidszorgprojecten. Zij zijn uitgezonden in samenwerking tussen Togetthere en de stedenband.

 

De Stedenband Haarlem-Mutare

Sinds 1992 bestaat er een officiële stedenband tussen Haarlem en de stad Mutare in Zimbabwe. De stichting Stedenband Haarlem-Mutare is opgericht om de band tussen beide steden vorm en inhoud te geven. De stichting is actief in zowel Haarlem als Mutare, werkt samen met beide gemeenten en organisaties in beide landen, maar is geheel onafhankelijk.

 

De stedenband wil zoveel mogelijk mensen bereiken in beide steden. De stedenband heeft een kleine staf in Haarlem en in Mutare. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief, in Haarlem ruim vijftig mensen. De stedenbandorganisatie in Haarlem kent een aantal werkgroepen: huisvesting, onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg en welzijn. Daarnaast is er een redactie voor de stedenbandkrant en de website.

 

De belangrijkste uitgangspunten van de stedenband zijn wederkerigheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Dat betekent dat projecten en activiteiten altijd totstandkomen in overleg tussen betrokken partijen in Haarlem en Mutare. Projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd door lokale organisaties en mensen en komen vooral mensen aan de onderkant van de samenleving ten goede. Veel aandacht wordt besteed aan de opleiding van jonge mensen om hen te helpen hun eigen rol in de samenleving te vinden.

 

In de projecten en activiteiten die in Haarlem worden uitgevoerd krijgen de Haarlemmers een beeld van het leven van mensen in een stad in Afrika. Het laat zien dat er verschillen zijn maar nog veel meer overeenkomsten. Mensen met hun problemen, wensen, ambities, dromen. Wat ver lijkt is dan ineens heel dicht bij.

 

Mutengindi Mambo is Shona voor de klant is koning.

Het is de titel van een schilderij van Lovemore Kambudzi uit 2003

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem-mutare.nl

www.haarlem-mutare.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer