De S.M.A. is een van vele religieuze organisaties die zich eind 19e eeuw in Nederland vestigden. In de loop van de 20e eeuw zond de sociëteit honderden broeders en paters als missionaris uit naar Afrika. In 1984 zette de S.M.A. een eigen opleiding op om leken te scholen, die vervolgens als missionaris uitgezonden werden. Terwijl het aantal broeders en paters afnam, is er in de loop van de afgelopen 25 jaar een vrij constante toestroom van deze lekenmissionarissen geweest. Nog steeds worden elk jaar nieuwe mensen voor langere tijd naar Afrika uitgezonden. 

 

Jubileumsymposium

Het 25-jarig bestaan van het Vormingscentrum van de S.M.A. wordt op zaterdag 6 februari in Amsterdam gevierd met een symposium: ‘Missie is zenden én ontvangen’. Bij Missie is sprake van drie partijen die elkaar ontmoeten: de zendende partij, de lekenmissionaris en de ontvangende partij. Alle drie hebben daarbij hun eigen motieven en belangen.

 

De S.M.A. zendt mensen uit naar Afrikanen in moeilijkheden, omdat ze vindt dat het haar christelijke opdracht is om te helpen. Missionaire presentie staat daarbij centraal. Maar evenzeer van belang is de vraag hoe de uitzending van mensen ervaren wordt door de ontvangende partij. In dit geval mensen uit Afrika.

Tijdens het jubileumsymposium komen de zendende en ontvangende partij aan het woord, waarbij vooral aandacht zal zijn voor de vraag

        wat het betekent om anno 2010 mensen naar Afrika uit te zenden;

        met welke motivatie dit nog gebeurt en

        hoe die uitzending van westerse missionaire werkers door Afrikanen ontvangen wordt.

 

Aan dit symposium wordt meegewerkt door:

 

Prof. dr. Peter Kanyandago (Oeganda) is directeur van de School of Postgraduate Studies aan de Uganda Martyrs University. Hij was tot voor kort director Ethiek en Ontwikkelingsstudies aan het gelijknamige instituut van deze universiteit. Als priester zet hij zich in voor de ontwikkeling van de Afrikaanse maatschappij. Hij verzet zich tegen de idee dat gemarginaliseerde Afrikanen als aparte groep benaderd moeten worden. Prof. Kanyandago is mede-auteur van het boek ‘Marginalized Africa’. Hij treedt op namens de ontvangende partij.

 

Mr. drs. Ryan van Eijk S.M.A. is S.M.A.-geassocieerde van het eerste uur. Hij werkte als lekenmissionaris in Ghana en is thans werkzaam als justitiepastor en als onderzoeker aan het Centrum voor Justitiepastoraat. Hij is o.a. mede-auteur van het boek ‘Almachtig kwetsbaar’ – Reflecties op  missionaire presentie’. Hij representeert de zendende partij .

 

Prof. dr. Frans Wijsen S.M.A. is hoogleraar Missiewetenschappen aan de Radboud Universiteit en het Nijmeegs instituut voor Missiewetenschappen. Hij zal de dag evalueren.

 

 

 

Leo Fijen treedt op als dagvoorzitter. Hij is sinds 1 januari 2009 hoofd RKK-Godsdienst en Cultuur bij de KRO. Daarvóór presenteerde hij o.a. het RKK televisieprogramma Kruispunt. 

 

 

Het symposium vindt plaats in de Kandelaar in Amsterdam Zuid Oost van 13.00 uur tot 17.00 uur (klik hier voor de route). Deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het S.M.A.-Vormingscentrum, telefoon: 043-4077381 of vc@sma-nederland.nl of via de website: www.sma-nederland.nl.

 

S.M.A.

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën werd in 1856 in Lyon opgericht. De S.M.A. telt wereldwijd bijna duizend paters, broeders en leken die als missionair werker actief zijn. De Nederlandse provincie telt momenteel twee communiteiten: één in Cadier en Keer (bij Maastricht) en één in Amsterdam. Aan het Missiehuis in Cadier en Keer is een professioneel museum over Afrika verbonden. In Amsterdam draagt de S.M.A. o.a. zorg voor het pastoraat onder Afrikanen in Nederland.

 

 

Noot voor de pers

Met vragen over het 25-jarig jubileum van het Vormingscentrum van de S.M.A. kunt u contact opnemen met: Wim Kroeze: coördinator/docent S.M.A.-vormingscentrum. Telefoon: 043-4077381 of 06-15902894 of per e-mail: vc@sma-nederland.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.sma-nederland.nl

 

 

 

society-of-african-missions

Society of African Missions

De SMA is een missionaire organisatie die zich inzet voor afrikanen. De mens staat bij ons centraal. Vanuit het werken onder de mensen …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer