Partnerbericht

Summer is cool in het KIT Kindermuseum

In het Kindermuseum is de tentoonstelling Paleisgeheimen te zien. De tentoonstelling gaat over het Ashantikoninkrijk in Ghana. Het Kindermuseum is verbouwd tot een Ashantipaleis met een ontvangstkamer, schatkamers, geheime kamers, een binnenhof, een koninklijke kleedkamer en een drumkamer met koninklijke drumorkesten. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar brengen onder begeleiding van medewerkers de tentoonstelling dansend, musicerend en vertellend tot leven.

Voor en na de Summer school, biedt het Kindermuseum weer het reguliere tentoonstellingsprogramma Paleisgeheimen op elke woensdagmiddag, zaterdag, zondag, feest- en vakantiedag tot en met 2 maart 2003.

NB reductie met MJK, NS/Rabobank-MJK, 65+pas en Studentenkaart.
Amsterdam Stadspashouders krijgen gratis toegang, tot een van de programma’s, bij inlevering van de juli/augustus cheque, de kindercheque en de vriendencheque (deze laatste is alleen geldig indien de vriend/in meekomt met een Amsterdam Stadspashouder).

Informatie: www.kindermuseum.nl of bel: 020-5688233, ook voor reserveringen.

Summer school

Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2002.
Elke vakantiedag: ‘s ochtends rondleidingen, ‘s middags workshops en in de namiddag het tentoonstellingsprogramma Paleisgeheimen.

Rondleidingen
Van 11.00 tot 12.30 uur, doorlopend. Volwassenen en kinderen zijn welkom.
Rondleidingen door het paleis met vertellingen vol paleisgeheimen. Verhalen over de veelzeggende collectie: de spreekstaven, de koninklijke gewaden, de sieraden, de schilderijen, de clanstaven, de spreektrommels en de zetels.
Entreeprijzen zijn inclusief KIT Tropenmuseum: Kinderen 6-12 jaar € 5,00 en volwassenen € 8,40.

Dans- en drumworkshops in het Ashantipaleis
Van 13.00 tot 14.30.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan een dans- of drumworkshop in het paleis. De koninklijke drumorkesten zullen spreken. De hofdansers zullen spreken met hun bewegingen. Een rondleiding door het paleis met vertellingen vol paleisgeheimen is een vast onderdeel van de workshops.
Entreeprijs is inclusief KIT Tropenmuseum: Kinderen 6-12 jaar € 5,00. Reserveren is mogelijk.

Het tentoonstellingsprogramma Paleisgeheimen
Van 15.15 tot 16.45.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar brengen onder begeleiding van de medewerkers de tentoonstelling dansend, musicerend en vertellend tot leven. Gaandeweg een programma van vijf kwartier worden de kinderen steeds meer deel van de tentoonstelling. Aan het einde van elk programma worden de ouders (en andere twaalfplussers en zesminners) koninklijk ontvangen op het binnenhof van het paleis. Daarna worden zij rondgeleid door de kinderen, voor wie het paleis dan al minder geheimen kent.
Entreeprijs is inclusief KIT Tropenmuseum: kinderen 6-12 jaar € 5,00. Reserveren is mogelijk.

Voor en na de Summer school, biedt het Kindermuseum weer het reguliere tentoonstellingsprogramma Paleisgeheimen op elke woensdagmiddag, zaterdag, zondag, feest- en vakantiedag tot en met 2 maart 2003.

NB reductie met MJK, NS/Rabobank-MJK, 65+pas en Studentenkaart.
Amsterdam Stadspashouders krijgen gratis toegang, tot een van de programma’s, bij inlevering van de juli/augustus cheque, de kindercheque en de vriendencheque (deze laatste is alleen geldig indien de vriend/in meekomt met een Amsterdam Stadspashouder).