Partnerbericht

Sumba: eerste compleet duurzame eiland

Met het project wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het bestaan van honderdduizenden mensen in kleine eilandgemeenschappen, wordt de CO2 uitstoot verlaagd en armoede structureel bestreden. Via zonne-energie, waterkracht, biovergisters en windmolens zullen veel meer mensen toegang krijgen tot energie.

Icoon van schone energie
Dagblad Trouw publiceerde 28 maart 2011 in het katern de Verdieping het eerste achtergrondartikel over het ‘Iconic Island’ project van ontwikkelingsorganisatie Hivos onder de titel ‘Icoon van schone energie’.

Het eiland waar dit streven realiteit wordt ligt in de Indonesische archipel. Grenzend aan West-Timor in het oosten en Sumbawa in het noordwesten telt Sumba 650.000 inwoners. Op Sumba is een bestaande kleine waterkrachtcentrale en maken sommige huishoudens gebruik van een zonnepaneeltje. Op diesel gestookte generatoren blijven echter de voornaamste energiebron. Diesel wordt geïmporteerd, is kostbaar en draagt bij aan CO2 uitstoot. Voldoende reden om werk te maken van alternatieve energiebronnen. Het project met de werktitel ‘Iconic Island’ is een novum.

Indonesië staat met haar snel groeiende bevolking voor immense uitdagingen, niet in de laatste plaats het zekerstellen van een schone, duurzame energievoorziening om monden te voeden en meer welvaart te genereren. De indrukwekkende verstedelijking levert een toenemende bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Een snelle overgang naar koolstofvrije energie is noodzakelijk om CO2 emissies te verlagen op een niveau waarop negatieve effecten kunnen worden tegengegaan.

De ambitie van ontwikkelingsorganisatie Hivos is een samenleving die voor 100% draait op hernieuwbare, dus duurzame energie.

http://hivos.nl/energie