Partnerbericht

Succesvol duurzaam veranderen voor bedrijven

Duurzaamheid in bedrijven is al lang niet meer ‘voor erbij’. MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) staat hoog op de agenda. Niet alleen vanwege de vraag vanuit de markt maar ook door wetten en regels vanuit de overheid. Wat zijn aandachtspunten en kritische succesfactoren waarmee een echte duurzame verandering succesvol doorgevoerd kan worden?

Integrale aanpak

Het blijvend doorvoeren van een duurzaam beleid gaat door alle lagen van de onderneming. Iedereen hoort hierbij betrokken te worden. Op welke manier het bedrijf wordt verduurzaamd, hangt ook af van de branche en het soort bedrijf. Hoe staat het met het energielabel van het bedrijfspand, in hoeverre krijgt het vervoer te maken met emissievrije zones, welke specifieke milieu wetten- en regelgeving zijn van toepassing? Dit zal de rode, of beter gezegd groene draad zijn voor de verduurzaming. Zorg voor een duidelijk doel om deze vervolgens te vertalen naar praktische en concrete subdoelen voor alle afdelingen. Wijs verantwoordelijken aan en maak verandering zichtbaar.

Mindset

Ook al is duurzaamheid voor bedrijven geen vrijblijvende factor meer; wereldwijd verloopt het proces te traag. Dit komt voornamelijk door de mindset van betrokkenen. Zowel vanuit de beleidsmakers als de medewerkers zelf. Een blijvende verandering gebeurt alleen wanneer wordt erkent dat ieder bedrijf is verbonden met de maatschappij en hier een verantwoordelijkheid in draagt. De focus zou meer mogen liggen op gedeelde belangen dan op winstoptimalisatie. Zorg hierbij voor een leidend team met draagvlak vanuit het management. Stimuleer groene ideeën en beloon duurzaam gedrag maar laat vooral zelf het nieuwe gewenste gedrag zien.

Tip; verbind ratio en emotie. Betrokkenen zullen sneller in actie komen wanneer niet alleen het hoofd maar ook het hart wordt geraakt.

Kleine stapjes

Het gaat bij duurzaamheid niet alleen om grote milieuvriendelijke innovaties en dure maatregelen zoals het vervangen van het wagenpark door elektrisch vervoer of investeren in energiezuinige apparaten. Vooral in deze tijd van onzekerheid met stijgende energiekosten, benzinekosten en inflatie, zijn ook de kleine verbeterstappen waardevol. Een paar voorbeelden:

  • energiezuinig omgaan met apparatuur, licht en warmte
  • verantwoord gebruik van middelen
  • efficiënte logistiek
  • duurzame inkoop
  • voorkomen van verspillingen
  • biologisch en lokaal kantine aanbod
  • verbannen van plastic
  • hergebruik van materialen
  • milieuvriendelijke afvalscheiding

Werklast en werkdruk

Er is in veel branches een personeelstekort en over het algemeen hebben bedrijven te veel te doen in te weinig tijd. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om daadwerkelijk de doelen uit het duurzaamheidsbeleid te behalen. Dit vraagt ten eerste om een goede personeelsplanning. Een hoge werklast hoeft geen probleem te zijn. Dit wordt het pas als de medewerkers het zo ervaren. Dan verandert de werklast in een gevoel van werkdruk. Hierdoor ontstaan meer fouten, gebeuren en eerder ongelukken en is er een hoger ziekteverzuim. Met meer werklast voor de andere werknemers als gevolg. Voordat je het weet, ontstaat een vicieuze cirkel.

Een belangrijke vraag is; in hoeverre worden uren besteedt aan daar waar de tijd heen moet gaan. Hoeveel tijd is gepland voor verduurzaming en waar gaan uren verloren. Een goede urenregistratie geeft inzicht.

Oftewel; het doorvoeren van een blijvende verduurzaming vraagt om een concreet plan, optimale werkprocessen en een passende mindset. Dit hoeft zeker niet ten koste te gaan van het succes van de onderneming, integendeel. In de markt is een sterk groeiende vraag naar producten maar ook bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Eén ding is zeker; niks doen is geen optie.

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.