Een netwerkorganisatie is een samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relaties tussen organisaties of personen en werkt in veel gevallen met leden. De belangrijkste factoren die het succes van een netwerkorganisatie in een ontwikkelingsland bepalen zijn: hoge betrokkenheid van haar leden met de desbetreffende organisatie en de mate van interactie met doelgroepen. Daarnaast is goed leiderschap en het in huis hebben van de juiste kennis en ervaring van belang. Bovendien speelt in- en externe communicatie en een ordelijk huishoudboekje ook een cruciale rol.

 

Bestrijden van armoede

Een geslaagde netwerkorganisatie in een ontwikkelingsland bestrijdt niet alleen hiv en aids effectiever. Ook het opkomen bij lokale overheden voor de rechten van mensen met een handicap, vrouwen of kinderen heeft meer effect vanuit een succesvolle netwerkorganisatie. Bovendien stimuleren netwerkorganisaties ook het meedoen aan allerlei activiteiten die bijdragen aan een beter bestaan. Zo kan een netwerkorganisatie die goed functioneert in een ontwikkelingsland een belangrijke schakel vormen in de bestrijding van armoede.

 

Spelregels

Om de bevindingen van het onderzoek toe te passen in de dagelijkse praktijk heeft VSO Nederland samen met partners in ontwikkelingslanden spelregels met handige tips en suggesties opgesteld. Denk aan het opzetten van een op maat gesneden organisatiestructuur, het verder bekwamen van personeel via workshops, uitwisselingsprogramma’s, opzoeken van samenwerkingsverbanden, fondsenwerving of het voeren van campagnes die opkomen voor de rechten van bepaalde minderheidsgroepen. Deze spelregels zijn ook bedoeld voor donoren die netwerkorganisaties in ontwikkelingslanden steunen en met ze samenwerken.

 

Delen van kennis en ervaring

VSO Nederland zendt daarom ervaren vakdeskundigen uit naar ontwikkelingslanden. Door het delen van kennis en ervaring met collega´s ter plekke op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, participatie en bestuur maken deze vakdeskundigen het verschil. Zo werkt VSO met deze unieke aanpak aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede.

 

Het volledige rapport ‘Capacity building in networkorganisations: experiences from and practical guidelines for hiv and other networks’ is vanaf nu gratis te downloaden op www.vso.nl. Of te bestellen via info@vso.nl.

http://www.vso.nl/Images/VSO-Capacity%20Building%20final_tcm80-24988.pdf

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer