Een netwerkorganisatie is een samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relaties tussen organisaties of personen en werkt in veel gevallen met leden. De belangrijkste factoren die het succes van een netwerkorganisatie in een ontwikkelingsland bepalen zijn: hoge betrokkenheid van haar leden met de desbetreffende organisatie en de mate van interactie met doelgroepen. Daarnaast is goed leiderschap en het in huis hebben van de juiste kennis en ervaring van belang. Bovendien speelt in- en externe communicatie en een ordelijk huishoudboekje ook een cruciale rol.

 

Bestrijden van armoede

Een geslaagde netwerkorganisatie in een ontwikkelingsland bestrijdt niet alleen hiv en aids effectiever. Ook het opkomen bij lokale overheden voor de rechten van mensen met een handicap, vrouwen of kinderen heeft meer effect vanuit een succesvolle netwerkorganisatie. Bovendien stimuleren netwerkorganisaties ook het meedoen aan allerlei activiteiten die bijdragen aan een beter bestaan. Zo kan een netwerkorganisatie die goed functioneert in een ontwikkelingsland een belangrijke schakel vormen in de bestrijding van armoede.

 

Spelregels

Om de bevindingen van het onderzoek toe te passen in de dagelijkse praktijk heeft VSO Nederland samen met partners in ontwikkelingslanden spelregels met handige tips en suggesties opgesteld. Denk aan het opzetten van een op maat gesneden organisatiestructuur, het verder bekwamen van personeel via workshops, uitwisselingsprogramma’s, opzoeken van samenwerkingsverbanden, fondsenwerving of het voeren van campagnes die opkomen voor de rechten van bepaalde minderheidsgroepen. Deze spelregels zijn ook bedoeld voor donoren die netwerkorganisaties in ontwikkelingslanden steunen en met ze samenwerken.

 

Delen van kennis en ervaring

VSO Nederland zendt daarom ervaren vakdeskundigen uit naar ontwikkelingslanden. Door het delen van kennis en ervaring met collega´s ter plekke op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, participatie en bestuur maken deze vakdeskundigen het verschil. Zo werkt VSO met deze unieke aanpak aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede.

 

Het volledige rapport ‘Capacity building in networkorganisations: experiences from and practical guidelines for hiv and other networks’ is vanaf nu gratis te downloaden op www.vso.nl. Of te bestellen via info@vso.nl.

http://www.vso.nl/Images/VSO-Capacity%20Building%20final_tcm80-24988.pdf

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO werkt aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Zo bouwen we aan …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer