Jose Alvaro Molain, en Oscar Armando Rivera, leiders van de ambtenarenvakbond waren afgelopen maand slachtoffer van agressief politieoptreden in de hoofdstad San Salvador. Al sinds 2009 willen zij een cao afsluiten voor de vuilnismannen. Onlangs was er eindelijk een akkoord bereikt na bemiddeling door een vertegenwoordiger van de procureur voor de mensenrechten. De burgemeester weigerde echter vervolgens dat akkoord te tekenen.

De gemeente gaf geen gehoor aan de oproep van de vuilnismannen om weer terug naar de onderhandelingstafel te gaan. Bij protestacties die daarop volgden, trad de gemeentepolitie met veel geweld op. Twaalf vuilnismannen belandden in het ziekenhuis.

Vakbondsorganisatie CATS benadrukt dat zij geweld afwijst en via dialoog en onderhandeling de problemen wil oplossen.

Doe mee steun de vuilnismannen, stuur hier een protestmail

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer