Fatoumata Diarra uit Mali wordt morgen (dinsdag 11 maart) benoemd tot rechter aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hiervoor werkte ze als rechter op het Joegoslavië Tribunaal, waar ze zich bezighield met de strafrechtelijke vervolging van twee Bosnische Kroaten vanwege hun misdaden tegen Bosnische moslims in Herzegovina in 1993.

Vrouwenorganisatie Mali

In Mali heeft Diarra (1949) veel betekend voor de rechten van vrouwen en kinderen. Ze staat aan het hoofd van Observatoire des Droits de la Femme et de l’Enfant (ODEF), een organisatie in Mali waar Cordaid al jaren mee samenwerkt. ODEF is een associatie met vijftig leden die allen ervaring hebben op het gebied van mensenrechten en democratie. Doel van deze organisatie is de burger-, politieke en economische rechten van vrouwen, jongeren en kinderen te beschermen. Een overgroot deel van de vrouwen in Mali is analfabeet. Ze zijn zelf niet in staat voor hun rechten op te komen, omdat ze hun wettelijke rechten niet kennen en bovendien geen middelen hebben om – indien nodig – een advocaat in te schakelen. Zaken als lichamelijke mishandeling, verstoting van getrouwde vrouwen door hun man en ongewilde besnijdenis vormen aanleiding juridische hulp te zoeken. ODEF probeert door deze zaken aan te vechten de rechtsstaat en de democratie in Mali te versterken.

Besnijdenissen

Daarnaast was Diarra onder meer voorzitter van de commissie die de VN Vrouwen Top in Beijing in 1995 voorbereidde en zorgde ze er in 1994 voor dat de overheid in Mali beleid maakte voor het tegengaan van vrouwendiscriminatie en voor de rol die vrouwen spelen in ontwikkelingsprocessen. In die periode was ze ook voorzitter van de Support Group for Legal Reform, die besnijdenissen van vrouwen in Mali probeerde tegen te gaan.

Meer informatie?

Cordaid Communicatie, Mariska Smolders, tel. 070 3136 334 of 06 5342 8003.
Mevrouw Diarra is beschikbaar voor interviews.

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer