Partnerbericht

Strijden voor een leefbare wereld op het Millenniumdoelen Festival

Het festival vindt plaats op zaterdag 30 juni op landgoed de Horst in Driebergen en wordt georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Hivos in samenwerking met de Humanistische Alliantie ter gelegenheid van de internationale Wereldhumanismedag. De toegang is gratis.
 
Op het festival is er extra veel aandacht voor de thema's klimaatverandering en hiv/aids, die eveneens onderdeel uitmaken van de Millenniumdoelen. Naast bevlogen visies van bekende sprekers en interessante debatten over bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, kunnen deelnemers workshops bijwonen die dieper ingaan op de Millenniumdoelen en hen oproepen tot actie.
 
Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning in de vorm van muziek, film, sport en spel, een infomarkt en een groene wereldlunch. Ook is er een speciaal programma voor de kinderen.
 
Binnenkort volgt meer informatie over het Millenniumdoelen Festival.