Partnerbericht

Stop wapenleveranties aan India en Pakistan tot zij vrede sluiten

De oorlogsdreiging is weliswaar momenteel enigszins afgenomen, maar het conflict tussen beide landen – waarin de politieke toekomst van de Indiase deelstaat Kashmir en het grensoverschrijdend terrorisme vanuit Pakistan een cruciale rol spelen – dreigt nog steeds te escaleren tot een openlijke oorlog met mogelijk inzet van kernwapens. Sinds eind december staan een miljoen soldaten tegenover elkaar aan de grens tussen beide landen en een vredesregeling lijkt nog ver weg.

In een brief Van Aartsen aan de Tweede Kamer over de relatie India-Pakistan d.d. 7 juni wordt toegelicht dat Nederland en de Europese Unie grote bezorgdheid hebben geuit over een dreigende escalatie van het conflict. Er worden diverse maatregelen voorgesteld om de nucleaire proliferatie in de Zuid Aziatische regio in te dammen. In zijn brief meldt Van Aartsen echter niet dat de Nederlandse regering op 12 december 2001 aan de Kamer heeft laten weten de vergunningenstop voor wapenleveranties aan India en Pakistan op te heffen vanwege hun constructieve rol in de internationale strijd tegen het terrorisme.
De vijf organisaties betreuren dat de oplopende spanningen tussen India en Pakistan het afgelopen half jaar niet heeft geleid tot het publiekelijk instellen van een vergunningenstop voor wapenleveranties aan India en Pakistan. Daardoor had Nederland haar grote bezorgdheid over de spanningen tussen beide landen duidelijk kenbaar kunnen maken.

Momenteel worden door Nederland geen nieuwe vergunningen voor levering van militaire goederen aan India en Pakistan afgegeven, zo blijkt uit op 28 juni jl. beantwoorde kamervragen. De regering kan daarover echter op basis van haar uitleg van de EU richtlijnen voor wapenleveranties op elk moment anders beslissen en daar de Kamer pas achteraf over inlichten. De vijf organisaties vinden dat de Kamer zelf moet beslissen over de opheffing van een mogelijk nieuwe vergunningenstop met betrekking tot India en Pakistan.

Ook actie in EU-verband is hard nodig, want de regeringen van de EU-lidstaten leggen de richtlijnen voor wapenleveranties zeer verschillend uit. Zo onderhandelde de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland onlangs in India over nieuwe Britse wapenleveranties tijdens een missie om de oorlogsdreiging tussen India en Pakistan te verminderen. Het is moeilijk te begrijpen, zo menen de vijf organisaties, dat de EU gezien die dreiging niet heeft besloten tot een algeheel wapenembargo tegen India en Pakistan.

* Campagne tegen Wapenhandel, Interkerkelijk Vredesberaad, Landelijke India Werkgroep, Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP), Project on European Nuclear Non-Proliferation, Women’s International League for Peace and Freedom

Nadere informatie:
Marjan Lucas, Interkerkelijk Vredesberaad (070-3507100)
Gerard Oonk, Landelijke India Werkgroep (030-2321340)

Brief aan Van Aartsen
website Landelijke India Werkgroep
website Landelijke India Werkgroep