Door de bouwplannen van de provincie Zuid-Holland zullen grote delen van de open ruimte langs de Oude Rijn worden volgebouwd. Het Groene Hart zal hierdoor in tweeën breken in een noordelijk en zuidelijk deel, met de Oude Rijnzone als versteend breekijzer.
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Stogo, in opdracht van Milieudefensie, blijkt dat de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen nog geen derde is van het areaal dat het provinciebestuur wil aanleggen. Ook blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau RIGO dat er ruim tweeduizend minder woningen nodig zijn voor de eigen bevolkingsaanwas, dan het provinciebestuur beweert. Door het overschot te schrappen kan worden voorkomen dat er nieuwe woningbouwlocaties aangelegd worden in het waardevolle landschap

 

Eind vorig jaar publiceerde de provincie Zuid-Holland een ontwerp-streekplanherziening die de bouw van deze bedrijventerreinen en woningen mogelijk moet maken. Pas na de verkiezingen zullen de Provinciale Staten zich over deze streekplanherziening uitspreken Milieudefensie roept de kiezers in Zuid-Holland daarom de onwenselijkheid van deze bouwplannen mee te laten wegen in hun stemgedrag of de andere partijen alsnog over te halen tegen de plannen te stemmen.

 

www.milieudefensie.nl/ruimte

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer