Bij Begroot je Rijk wordt bijgehouden hoe vrouwen, mannen, verschillende leeftijdscategorieën en mensen met een bepaalde politieke voorkeur de rijksbegroting zouden verdelen. Een deelnemer kan de eigen verdeling tegen afzetten, net zoals tegen het grote gemiddelde van alle deelnemers aan het online spel. Ook kan een deelnemer met een e-mail anderen uitnodigen deel te nemen aan Begroot je Rijk en de uitkomsten tegen elkaar afzetten.

Bijzondere aandacht is er voor de verhouding in de verdeling tussen de posten Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. "Euro's voor Vrede wil mensen bewustmaken van de keuze die iedereen heeft om financiële middelen te besteden aan vrede in plaats van aan conflict", verklaart Christian Laheij. "De score van de deelnemer op deze twee begrotingsposten wordt vergeleken met de programma's van dertien politieke partijen rond Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Daaruit de speler kan afleiden met welke partij, van SP tot EénNL, zijn eigen verdeling het meest overeenkomt. Dat kan die deelnemer laten meewegen in zijn stemkeuze."

Begroot je Rijk is gebaseerd op de penny poll, een spelvorm die in de Verenigde Staten gangbaar is om deelnemers inzicht te geven in hoe hun regering belastinggelden besteedt, en in welke verhouding dat staat tot hun eigen ideeën over de ideale verdeling van het overheidsbudget. Christian Laheij: "We hebben dit spel tijdens infomarkten gespeeld als trekker op onze stand. Dat was een enorm succes! Deelnemers van divers pluimage bleken hun taak zeer serieus te nemen, na afloop erg nieuwsgierig naar de verschillen tussen de eigen verdeling en de werkelijke begroting van de regering. De vergelijking wordt veelal als verrassend ervaren. Tijdens het spelen hebben we aan onze stand meer dan eens discussies gehad tussen spelers en omstanders over de verdeling van de gelden over de verschillende ministeries. We hebben ook gezien dat een zo'n discussie werd voortgezet op een internetforum. Met de vervroegde verkiezingen hebben we besloten om ons begrotingsspel op internet te zetten als een innovatieve stemwijzer."

Begroot je Rijk is mede mogelijk gemaakt door Hivos.

 

Begroot je Rijk is te spelen op www.begrootjerijk.nl.

Meer informatie over Euro's voor Vrede vind je op www.eurosvoorvrede.nl.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer