Stel je de juiste vraag wel?

Veel mensen vinden het moeilijk om iets te vragen. Dit vanuit de gedachten dat ze iemand ermee lastig vallen, of nog veel erger, dat je een ‘nee’ te horen krijgt! Zeker als het gaat om hulp vragen, of het vragen om een financiële bijdrage, waarbij de kans op een negatief antwoord steeds groter wordt gezien het huidige economische klimaat. Maar moeten we dan maar stoppen met vragen? Of het over laten aan de die-hard sales jongens (en meisjes)? Of zijn er nog andere manieren, andere oplossingen te bedenken?

De laatste tijd heb ik veel bedrijven en ondernemers gevraagd wat ze belangrijk vinden als ze een hulpvraag krijgen. En uit de verschillende antwoorden kwam een kernbegrip tevoorschijn: wederkerigheid. Ik vond dat wel mooi klinken, maar wat is het nou precies?

Als ik het opzoek op krijg ik de volgende omschrijving: wederkerigheid is de onderlinge verplichting binnen een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Als de relatie gelijkwaardig is, is er sprake van reciprociteit, terwijl bij ongelijkwaardige wederkerigheid wordt gesproken over redistributie.

Dus het gaat om geven en terugontvangen, waarbij gelijkwaardigheid belangrijk is. Maar hoe breng je dit dan tot stand? Ik denk dat de kern is om iets te geven wat je kunt en wil delen. Daardoor geef je automatisch iets wat je een ander en jezelf gunt en zo ontstaat wederkerigheid en saamhorigheid. Wat vaak stimuleert tot nog meer geven.

Dus mijn tip is om een ander te vragen wat hij/zij wil delen, in plaats van te vragen wat hij/zij wil geven. Maak hierbij wel helder onderscheid in middel en doel. (geld is altijd een middel, geen doel!) Dus als je vanuit je passie je wensen en doelen met iemand deelt en vraagt of de ander hulp kan bieden met iets wat hij/zij zelf ook wil delen, dan kun je samen de concrete middelen gaan invullen. Op deze manier ontstaat er niet alleen wederkerigheid, maar ook gelijkwaardigheid. En door een open vraag te stellen en het samen zoeken naar oplossingen (co-creatie) is er sprake van meer betrokkenheid en vergroot je de kans ook nog is dat je meer krijgt dan je voormogelijk hielt.

Want gelukkig ligt het toch in de aard van mensen om te willen geven, dus #durftevragen!

Succes!

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer