Het team van het WECF project Een Veilig Nest (Project Nesting) kocht in drie landen, Nederland, Frankrijk en Duitsland, speelgoed, kinder make-up en sieraden en liet die testen op formaldehyde,  zware metalen, ftalaten, fosfaten en PAK’s. In twee poppen, een houten pizza en alle sieraden en make-up werden zware metalen gevonden. Een in Nederland aangeschafte Hello Kitty ketting bevatte een te hoge concentratie nikkel, en had niet verkocht mogen worden.  Ook verscheen deze week de nieuwe speelgoedtest van de Duitse Consumentenbond, Stiftung Warentest, die liet zien dat 1 op de 6 stukken in Duitsland verkocht speelgoed niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Speelgoedrichtlijn schiet tekort

Ook een Jip en Janneke kliederschort van de HEMA bleek de verboden weekmaker DEHP te bevatten.  Een woordvoerder van de  HEMA reageerde gelijk en stelde dat het kliederschort inmiddels niet meer in het assortiment zit van het grootwinkelbedrijf, hoewel het op sommige locaties nog uit voorraad wordt verkocht: " Het is ongebruikelijk DEHP aan te treffen in polyester, waar het schortje van gemaakt is, het kan echter zijn dat het in de inkt zat (in deze hoeveelheid valt zelfs te denken aan vervuiling) van de opdruk. We gaan uitzoeken hoe dit kan, want het gebruik van DEHP is tegen het beleid van de HEMA."

WECF betreurt het dat de speelgoedrichtlijn tekort schiet in het beschermen van de gezondheid van onze kinderen, maar vooral dat sommige speelgoedproducenten er nog steeds voor lijken te kiezen om deze onwenselijke stoffen toe te voegen, omdat de richtlijn of de wetgeving het toestaat.  Want, en dat is onbekend bij velen, veel als speelgoed verkocht materiaal valt niet onder de speelgoedrichtlijn omdat het officieel geen speelgoed is. Zo werden  in alle drie de kettinkjes en in twee van de drie make-up setjes zware metalen aangetroffen.

 

 

Ook goed nieuws

Het goede nieuws is dat de grote merken die in het recente verleden nog betrapt zijn op het gebruik van kankerverwekkende en anderszins schadelijke stoffen, hun leven lijken te hebben gebeterd. Zo voldeed de helft van het speelgoed in de test van de Duitse Consumentenbond inmiddels al aan de wettelijke eisen.  Het helpt als het probleem regelmatig door consumenten en consumentenorganisaties wordt belicht, dat blijkt. WECF zet zich al jaren in voor betere regelgeving en betere handhaving op het gebied van schadelijke stoffen in allerlei consumentenproducten, met de nadruk op de allerkwetsbaarsten.  

WECF is van mening dat de nieuwe speelgoedrichtlijn, die sinds juli dit jaar van kracht is, de gezondheid van kinderen niet  afdoende beschermt. En dat is volgens WECF: geen schadelijke stoffen, ook niet een beetje, ook niet aan de binnenkant, ook niet omdat het kind er toch niet bij zou kunnen. Helaas zijn sommige schadelijke (kankerverwekkende!) stoffen nog steeds toegestaan, zij het mindere mate dan vroeger, of onder speciale voorwaarden. Stoffen die de hormoonhuishouding en dus de normale ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, worden in de wet niet genoemd. Sinds kort is Bisphenol A, een hormoonverstoorder die in verband is gebracht met obesitas op latere leeftijd, verboden in zuigflesjes voor heel kleine kinderen, onder druk van het grote publiek. Maar de stof is via bijvoorbeeld brandvertragers nog steeds in speelgoed te vinden. Ook in speelgoed voor de allerkleinsten.

Praat en help mee tijdens de Speelgoedconventie op 10 november!

Op 10 november organiseert WECF’s Een Veilig Nest daarom een speelgoedconventie voor iedereen die ook bezorgd is en graag en bijdrage wil leveren aan het veilig en gezond krijgen van speelgoed. Discussieer mee, help speelgoed vrij te krijgen van schadelijke stoffen! En breng knuffels en speelgoed mee, die worden ter plekke getest op schadelijke stoffen!

Aanmelden kan via secretariat@wecf.eu

www.eenveilignest.nl

www.wecf.eu

—–

Noot voor de pers:

Contact over dit persbericht kan worden opgenomen met Chantal Van den Bossche, persvoorlichter WECF 06-28129992

De resultaten van het door WECF geinitieerde speelgoedonderzoek zijn hier te vinden:

http://www.wecf.eu/download/2011/November/EvaluatieChemischestoffeninkinderspeelgoed_MvD_25102011.pdf

 http://www.wecf.eu/english/press/releases/2011/11/zwaremetalen-speelgoed.php

De test van de Duitse Consumentenbond, Stiftung Warentest, en de reactie van WECF hierop is hier te vinden: http://www.wecf.eu/english/press/releases/2011/10/PressemitteilungSpielzeugStiftungWarentest.php

 

EEN VEILIG NEST  is een project van WECF, gesubsidieerd door het Ministerie van I&M. Een Veilig Nest maakt zich sterk voor de gezondheid van alle kinderen door te werken aan betere wetgeving. Wij streven naar een groter aanbod van gezonde en veilige producten en betere informatie voor ouders en verzorgers. Alle informatie die van belang kan zijn bij het maken van gezonde keuzes wordt door ons verzameld en beschikbaar gesteld.

 

WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer