Aanleiding

In de 23 jaar dat de Stedenband bestaat hebben we veel uitwisselingen georganiseerd. Van Mutarezen naar Haarlem en van Nederlanders naar Mutare. Deze bezoeken waren onderdeel van projecten die waardevol waren voor  Nederland én Zimbabwe. Nederlandse en Zimbabwaanse jongeren deden in beide landen (sport)buurtwerkprojecten ,  gaven les op zowel Haarlemse als Zimbabwaanse basis- en middelbare scholen en deden mee aan sportevenementen. In die tijd is in Mutare ook in materieel opzicht veel tot stand gebracht. Het Rode Kruis bouwde een groot gezondheidscentrum in stadsdeel Sakubva, in de stadsdelen Chikanga en Hobhouse werden sportvelden aangelegd, in Hobhouse is een wijk aangelegd met een buurtcentrum  en een bibliotheek. Een nieuw initiatief,  met steun vanuit Nederland,  is een wijk in Chikanga.  Zonnepanelen op het dak van het wijkcentrum  leveren voldoende energie voor negenhonderd omliggende woningen,  zodat de wijk qua elektra zelfvoorzienend wordt. In dat laatste worden onzee partners in Mutare steeds succesvoller.

Nieuwe kansen voor beide steden

Onze trotse partners in Zimbabwe willen graag laten zien wat er met de steun vanuit Haarlem tot stand gebracht is. Hoe de de samenwerking in de toekomst er uit kan zien, laat  Maurits Groen zien. Met hem hebben we het gehad over een houtkorrelfabriek om het houtafval in Mutare om te zetten in een duurzame brandstof. Een ander voorbeeld is Bert Bruijn, oud-burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, oud-Statenlid in Noord-Holland en oud-wethouder en -raadslid in Haarlem. Nu woont hij in Mutare, runt er een bed-and-breakfast  en is nog steeds  bestuurlijk betrokken bij de Stedenband. Vorig jaar hebben studenten van INHOLLAND in Mutare onderzoek gedaan om de toeristische potenties van deze regio te achterhalen.

Van aid naar trade

In Nederland verschuift de aandacht bij ontwikkelingssamenwerking steeds meer van hulp naar samenwerking op het gebied van handel en bedrijfsleven. Tijdens het werkbezoek gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om partners tussen het Haarlemse en het Mutarese bedrijfsleven te vinden. We bezoeken het kleinschalige bedrijventerrein in Hobhouse en overleggen met  ondernemers in Mutare. Met name toerisme, de creatieve industrie en duurzame productie zijn mogelijke interessante aanknopingspunten. Mutare is voor Zimbabwe, gezien de ligging aan de grens met Mozambique en de nabijheid van de haven van Beira, een belangrijke toegangspoort tot Zimbabwe. Veel van de goederen die over zee worden ingevoerd voor Zimbabwe, Zambia en Malawi gaan via deze route. Een ontwikkeling waar het Nederlandse (logistieke) bedrijfsleven al erg actief in is.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer