Afzondering vergroot kwetsbaarheid
Huishoudelijk werk wordt vaak gedaan door mensen die toch al in een kwetsbare of hiërarchisch ondergeschikte positie zitten: vrouwen, kinderen en migranten. De afzondering van werken in een particulier huishouden, vergroot de kwetsbaarheid en kans op praktijken die het daglicht niet  verdragen. Huishoudelijk werkers vallen bovendien niet onder internationale afspraken (ILO, VN) voor werknemers. Dus ontbreken beschermende wetten waarop ze terug kunnen vallen. 

Huishoudelijk werkers nauwelijks georganiseerd
Huishoudelijk werkers zijn in de meeste landen vaak niet of nauwelijks georganiseerd in vakbonden of andere maatschappelijke organisaties. Arbeidsvoorwaarden zijn daardoor moeilijk collectief te regelen en iedereen moet zelf onderhandelen over het loon, de lengte van de werkweek,  huisvesting, ziektekosten en (ziekte)verlof.

Speciaal fonds voor verbetering positie huishoudelijk werkers
Het CNV wil huishoudelijk werknemers via vakbonden in ontwikkelingslanden organiseren. Zo kan beter druk worden uitgeoefend op overheden. Bovendien kunnen allerlei vormen van dienstverlening worden ontwikkeld om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren. Voor Sri Lanka is er bijv.  het idee van een helpdesk om schendingen en misstanden te melden en verzamelen. Het speciale fonds biedt hiervoor middelen en ondersteuning.

Schoon Werk centraal in CNV programma op Festival Mundial
De campagne van CNV Internationaal "Maak huishoudelijk werk schoon!" start 1 mei officieel  met de lancering van de site www.schoonwerk.nl. Het is ook het thema van CNV Internationaal op Festival Mundial op 16 en 17 juni in Tilburg. In november is er een speciale reis naar Sri Lanka. CNV-leden kunnen dan zelf onder welke omstandigheden de huishoudelijk medewerkers werken.
Later dit jaar richt de aandacht zich ook op de positie van huishoudelijk werkers in Nederland.

Voor nadere informatie: Marjan Heuving, woordvoerder CNV Vakcentrale 030 – 751 1338 of 06-  517 233 53. Rita Dieleman, projectleider: 030 – 751 1265.

Teken de petitie van huishoudelijk werkers in Sri Lanka op: www.schoonwerk.nl

Schoonwerk

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer