Dit ILO-kantoor moet:
• toezien op het naleving van de vakbondsrechten in het voor vakbondswerk meest gevaarlijke land van Latijns-Amerika;
• normale arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers bevorderen;
• sociale dialoog tussen overheid, werknemers en werkgevers bevorderen.

Wereldwijd actie
De bedoeling was dat de regering in Colombia deze zomer voorbereidingen zou treffen voor de vestiging van dat kantoor. Maar er zat geen schot in. Op verzoek van de Colombiaanse collega vakbonden, zijn daarom in september wereldwijd vakbonden in actie gekomen. Door alle aandacht groeide de druk op de Colombiaanse regering om dit akkoord uit te voeren. Ook het CNV heeft zich daar actief voor ingezet.

Eens over de uitwerking
Nog steeds staat er geen kantoor dus. Maar overheid, werkgevers en werknemers zijn nu het nu samen eens over de uitwerking van het gesloten akkoord. En dat is wel een goede stap op weg.

CNV Internationaal steunt al jaren het werk van vakcentrale CGT in Colombia. De mensen van de CGT lopen grote risico's bij hun werk.

• Voorafgaand nieuws over vakbondswerk in Colombia

• Wat doet de ILO eigenlijk? Lees het op Wikipedia

• Meer Nederlandstalig nieuws over vakbonden in Latijns-Amerika: www.clat.nl

www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer