Partnerbericht

Standpunt kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen te vrijblijvend

Dat laatste betreft met name de openheid van bedrijven over hun maatschappelijk gedrag én de verantwoordelijkheid van bedrijven die in het buitenland actief zijn. Het te grote optimisme blijkt uit het feit dat slechts 10% van de 2500 grootste bedrijven onlangs de moeite nam om een enquête van Nyenrode en PriceWaterhouseCoopers over dit onderwerp in te vullen.

Zo reageren Amnesty International, de Consumentenbond, de Landelijke India Werkgroep en de Vereniging Milieudefensie op de kabinetsnotitie ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het perspectief van de overheid’, die afgelopen vrijdag door het kabinet is vastgesteld. Lees verder.