Partnerbericht

Stage Interne Communicatie en Cultuurverandering

Wil jij strijden voor gelijkheid? Samen met collega’s, onze partnerorganisaties en activisten in meer dan 90 landen ongelijkheid bij de wortel aanpakken? Om zo de systemen die daarachter zitten voor eens en altijd te veranderen!

Oxfam Novib staat achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Mensen die op hun eigen manier strijden tegen de groeiende verschillen. Samen strijden we voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht gender, afkomst of huidskleur. Een wereld die voor iedereen veilig is; waarin de inkomenskloof krimpt in plaats van groeit; waar klimaatverandering harder en eerlijker wordt aangepakt.

Gelijkheid is de rode draad in ons werk en projecten, maar ook intern. We zijn ervan bewust dat ons team van collega’s nóg diverser kan en dat je alleen met een divers team een ruime blik kan werpen op de wereld. Voor een meerstemmig team doen we daarom een extra oproep aan vrouwen, BIPOC-personen, LHBTQIA+ personen of mensen met een handicap om te solliciteren op deze functie.

Solliciteer en sluit je aan bij Oxfam Novib!

Stage Interne Communicatie en Cultuurverandering

De Communication & Digital Engagement (CDE) unit (afdeling communicatie) heeft de regie over alle communicatie van Oxfam Novib en beheert en implementeert de merkstrategie. Zo draagt de unit bij aan de groei van onze achterban en de activatie van ons merk in Nederland. We proberen het publiek bewuster te maken van de onrechtvaardigheden die ongelijkheid en armoede in stand houden en steun te mobiliseren voor verandering. De unit coördineert al onze communicatiekanalen en -platforms, digitale, gedrukte AV-productie en is verantwoordelijk voor de interne communicatie.

Ons team bestaat uit 21 medewerkers die zich voornamelijk inzetten op externe communicatie naar onze achterban in Nederland. Medewerkers houden zich bezig met social media, fotografie, pers, website en communicatie over onze programma’s. Voor interne communicatie richten wij ons op de collega’s die werken bij Oxfam Novib in Den Haag.

Tijdens je stage hou jij je bezig met twee onderdelen. Aan de ene kant werk je mee de interne communicatie verbeteren, je komt met creatieve ideeën en je snapt wat een medewerker zou willen weten. Er ligt een communicatiestrategie voor de komende jaren en hiermee gaan we concreet aan de slag met behulp van een communicatieplan. Aan de andere kant werk je mee aan opvolging van het tevredenheidsonderzoek en het cultuurverandering Viral Change traject, dit is in samenwerking met Human Resources People Culture (HRPC).

Belangrijkste taken

De meest voorkomende taken die je gaat doen:

 • Meedenken om interne communicatie op een creatieve manier te verbeteren;
 • Opzetten van focusgroep-interview waarbij je in gesprek gaat met een groepje medewerkers over de verwachtingen van interne communicatie. Vervolgens ga je dit uitwerken in een plan waar je de resultaten verwerkt en aangeeft wat werkt, wat kan beter, welke resultaten, etc. Dit zou mogelijk ook uitgebreid kunnen worden tot een afstudeeronderzoek.
 • Verbeteren van ons intranet (Compass) door mee te denken over de inhoud, de manier van communiceren en de indeling;
 • Analyseren van de interne communicatie enquête en komen met suggesties die kunnen werken;
 • Assisteren bij het verzamelen van relevant communicatiemateriaal voor onze medewerkers (delen via email, nieuwsbrief en/of koffiemachines)
 • Ondersteunen bij de voorbereiding van bijeenkomsten naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek en het cultuurverandering Viral Change traject.

Wie zoeken wij?
Kandidaten voor de stages bij Oxfam Novib moeten aan de volgende vaardigheden en kennis hebben:

 • Studerend in een relevante studie, richting communicatie of HEBO;
 • Zeer goede beheersing van Microsoft Office (Outlook, PowerPoint, Excel en Word), en idealiter ook van software om creatieve content te creëren (bv. om infographics te maken);
 • Uitstekende schriftelijke & gesproken Engelse vaardigheden;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Een goed begrip van organisatorische communicatieprocessen;
 • Zeer gemotiveerd, resultaatgericht en creatief zijn;
 • Bereid om te leren en kennis met anderen te delen.

Wie zoeken wij?

Kandidaten voor de stages bij Oxfam Novib moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Een actieve student zijn van minimaal 18 jaar;
 • Ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling (eerstegraads universitair diploma, HBO of andere);
 • Minder dan 3 jaar relevante fulltime werkervaring hebben;
 • Het wettelijke recht hebben om in Nederland te wonen en te werken of bereid zijn het recht te verkrijgen om stage te lopen als onderdeel van hun studie aan de Nederlandse onderwijsinstelling, door ondertekening van een driepartijen stageovereenkomst;
 • Een medewerker die eerder in dienst is geweest bij Oxfam Novib wordt niet aangenomen als stagiair.

Ons aanbod

Een stagiair bij Oxfam Novib krijgt een stagecontract voor de duur van de stage en een maandelijkse vergoeding op basis van €450,- per maand op basis van een 36-urige werkweek, naar rato bij minder uren. Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een studenten OV-kaart; als dit niet van toepassing is, wordt een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer aangeboden. Oxfam Novib werkt op hybride basis, deels vanuit kantoor, deels vanuit huis. 

Tijdens de stage wordt de stagiair begeleid, overkoepelend door de Stefan Verwer en dagelijks/wekelijks door een aangewezen Blanche van de Stolpe.

De stageperiode vangt aan medio augustus/september 2023 tot voor de duur van circa 5 maanden.

Stage lopen bij Oxfam Novib

Al ons werk wordt geleid door onze kernwaarden: Empowerment, Accountability, Inclusiveness, Courage, Solidarity and Equality. Bij Oxfam Novib werken we volgens de Feminist Principles – Oxfam Policy & Practice.

Oxfam Novib gaat uit van de kracht van verschil. Daarom streven wij naar een diverse mix van getalenteerde mensen die onze normen, waarden en principes delen en die zich inzetten om elke vorm van wangedrag te voorkomen en uit te bannen.

Wij voeren een actief beleid tegen seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik, elke vorm van machtsmisbruik of gebrek aan integriteit en financieel wangedrag. Dit onderwerp wordt behandeld in onze sollicitatie- en selectieprocedure.

Aanvullende informatie

Denk je dat dit de stage is die je zoekt? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie voor 15 mei 2023, we starten de sollicitatiegesprekken zodra we voldoende kandidaten hebben, dus wacht niet te lang met je sollicitatie indienen!

Let op: alleen sollicitaties die vóór de sluitingsdatum zijn ontvangen en via ons sollicitatieportaal zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Als je vragen hebt over de functie, neem dan contact op met Blanche van de Stolpe, Strategic Communication Advisor, blanche.vandestolpe@oxfamnovib.nl