Het onderzoek en de daaruit voortvloeiende bijeenkomst zijn uniek, aangezien er in Nederland niet eerder op dit niveau onderzoek is verricht naar dit thema. Bedrijven die participeren in dit project, waaronder Schiphol, OAD en C&A, zijn in de meeste gevallen al langer bezig met het ontwikkelen van hun CSR-beleid en hebben vaak al samenwerkingsverbanden met goede doelen. Het interactieve symposium stelde hen in staat kennis te maken met collega CSR-directeuren en hun ervaringen te delen. Verschillende CSR-managers gaven aan zeer blij te zijn met dit initiatief omdat het hen in staat stelt hun beleid te spiegelen aan dat van hun collega CSR-managers.

Tevens maakten de bedrijven kennis met (veld)medewerkers van SOS Kinderdorpen uit Zuid-Afrika, Jordanië, Oeganda, Nigeria, Indonesië, Ghana en Thailand. Zij maakten tijdens het symposium vooral inzichtelijk wat de behoeften voor samenwerking vanuit hun perspectief zijn, tegen welke uitdagingen zij aan lopen en welke adviezen zij het bedrijfsleven geven

Centraal tijdens het symposium stonden ook de resultaten van het onderzoek dat TPI afnam onder een groot aantal toonaangevende bedrijven. Hieruit komt onder andere naar voren welke organisatiedoelstellingen de drijfveren achter het CSR-beleid van Nederlandse bedrijven zijn. En welke uitdagingen het bedrijfsleven ervaart in de samenwerking met goede doelen organisaties. Enkele onderzoekresultaten wijzen uit dat onder andere het betrekken van medewerkers, het creëren van een triple win en netwerkmogelijkheden succesfactoren zijn van een goede samenwerking. Op 2 juni wordt de managementsamenvatting van het onderzoek gepubliceerd inclusief de bevindingen en conclusies van de bijeenkomst.

http://www.soskinderdorpen.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer