Vallende dominostenen

Gerrit Pruim is nog steeds onder de indruk van de uitbundige activiteiten, die hij meemaakte. Dat was het jubileumcongres van Solidarnosc, maar ook bijvoorbeeld de massale openluchtmis, die op woensdag plaats vond op het plein  bij het herdeningsteken bij de scheepswerf van Gdansk. Pruim: "Het gonste vooral in Gdansk, maar ook in de rest van Polen van de vele aktiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de onafhankelijke vakcentrale Solidarnosc. Kransleggingen, muziekfestivals, herdenkingsbijeenkomsten en kerkmissen waren aan de orde van de dag. Je kon de TV niet aanzetten, of er was aandacht voor het jubileum. De staking op de scheepswerf van Gdansk, 25 jaar geleden, is dan ook historisch. 'Daar is het allemaal begonnen', zeggen niet voor niets de herdenkings-CD's, boeken en posters, die worden uitgegeven. Op die CD's en posters ziet men treffend uitgebeeld, hoe 5 dominostenen omvallen en een zesde nog recht overeind staat. Op de eerste steen staat Lech Walesa, een goed gebekte elektricien, die weliswaar al vijf jaar geleden op de werf was ontslagen, maar wel in augustus 1980 tot stakingsleider werd uitgeroepen. Op de tweede steen zien we Tadeusz Mazowieski, de eerste niet-communistische premier van Polen. Op de derde is de val van de Berlijnse Muur aangegeven. Op de vier dominosteen zien we een lachende Vlaclav Havel en de op vijfde Victor Joestjenko, die begin van dit jaar in de Oekraine na een vreedzame volksopstand aan de macht kwam. De zesde steen staat nog recht overeind, met nog net aan de bovenkant de V van Victorie.  Op het congres werd duidelijk, waarop men hoopt. De voorzitter van de nog kleine, maar onafhankelijke vakcentrale uit het naburige Belarus (Wit-Rusland) werd tijdens en na zijn toespraak hartstochtelijk toegejuicht. Belarus is 'de laatste dictatuur van Europa'. "

'Het is ons Solidarnosc'

Het CNV was de enige Nederlandse maatschappelijke organisatie, die op het jubileumcongres  van Solidarnosc aanwezig was. 'Hieruit blijkt, dat men in Nederland eigenlijk onvoldoende het belang van deze bevrijdingsstrijd van 25 -jaar geleden inziet', aldus Pruim. "Het 25-jarig jubileumcongres was een groot herdenkingsfeest. Er waren 300 gedelegeerden met stemrecht uit alle regio's van Polen. Er waren zo'n 3.500 leden uit Gdansk en de regio's. En ook nog een kleine 100 internationale gasten. Lech Walesa, stakingsleider en eerste voorzitter van Solidarnosc, voerde het woord en werd toegejuicht. Hij had enkele dagen geleden zijn lidmaatschap van Solidarnosc opgezegd, maar ja – zo luidde het in de wandelgangen – Walesa doet wel meer onbegrijpelijke dingen. Hij kreeg wel de historische erkenning, die hij verdient. Janusz Sniadek, de huidige voorzitter, zei het duidelijk: 'Je bent en blijft hier altijd hartelijk welkom'.  Ook de opvolger van Walesa, ex-voorzitter Krzaklewski, liet er geen onduidelijkheid over bestaan. 'Solidarnosc is niet van Walesa, niet van Krzaklewski en niet van Sniadek. Het is ons Solidarnosc'. Waarop een daverende applaus van de 4000 mensen in de sporthal volgde".

' Het gezicht van de wereld vernieuwen'

Gerrit Puim wijst er ook op, dat de rol van de Poolse Paus Johannes Paulus II niet onderschat moet worden. "Tijdens alle toespraken viel opnieuw de drieeenheid van Polen, de Paus en Solidarnosc op. De poolse Paus Johannes Paulus II kreeg in iedere toespraak eer en lof. 'Hij leerde ons niet bang te zijn'. Het congres nam zelfs een speciale resolutie aan, waarin een hommage werd gebracht ter herinnering van de overledene. Er is een speciale gouden herdenkingsmedaille geslagen, die in Rome aan het Vaticaan zal worden overhandigd. Een replica komt in het Solidarnosc-museum. Overal vonden we citaten van de Paus. Vooral ook de profetische woorden, die Johannes Paulus II sprak bij zijn bezoek aan Polen: 'Moge Uw Geest komen en het gezicht van de wereld vernieuwen. Deze wereld'".

Pruim is nog steeds verbaasd over het feit, dat zoveel West-Europese vakbonden geen raad weten met de katholieke identiteit van Solidarnosc. Zo viel hem op, dat 'de enigen, die geen raad wisten met de belangrijke rol van de Paus bij Solidarnosc in Polen en bij de wijzigingen van de machtsverhoudingen in Europa en in de wereld, de sprekers namens de internationale vakbewegingen IVVV en WVA waren. Zij zwegen over de Paus, zoals overigens vele Westerse vakbonden geen raad weten met de toch zeer progressieve sociale leer van Johannes Paulus II.  Wij als Nederlandse delegatie, bestaande uit Henk Kolkman en Jaap v.d. Kamp namens de Bedrijvenbond CNV  en ikzelf namens de vakcentrale CNV,  verwonderden ons hierover. Jaap v.d. Kamp, Henk Kolkman en voormalig CNV-voorzitter Henk Hofstede zijn trouwens ere-leden van Solidarnosc vanwege hun voortdurende solidariteit met Solidarnosc'.

Pruim benadrukt tenslotte, dat het CNV nog steeds Solidarnosc steunt. "Het CNV heeft vanaf het begin van haar bestaan Solidarnosc moreel en financieel gesteund. Dit is voortgezet tot op de dag van vandaag. Het CNV en de bonden van het CNV steunen met name het scholingswerk van Solidarnosc in de regio Warminsko-Mazurski. De warme banden werden tijdens het jubileuimcongres nog eens bevestigd".

Klik hier voor een uitvoeriger verslag van het bezoek van het CNV aan het 25-jarig bestaan van Solidarnosc in Polen.

Meer nieuws over internationale vakbondssolidariteit op de speciale website: www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer