Partnerbericht

“Snijd niet in hulp die mensen weerbaar maakt”

Het is een ongelooflijk slecht idee van het kabinet om te bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, betoogt Amref-CEO Danny Dubbeldeman in dit blog. En niet alléén uit humaan oogpunt.

“Al krijgen we waarschijnlijk uitstel tot volgend jaar, het kabinet houdt vooralsnog vast aan het plan om miljarden euro’s te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Nu ben ik niet echt gelovig, maar sinds ik dat nieuws heb gehoord, doe ik toch af en toe een schietgebedje: laat dit niet doorgaan.

Rampzalig

Want al ben ik evenmin helderziend, ik durf wel te voorspellen dat de gevolgen rampzalig zullen zijn. Die miljarden worden immers gebruikt om de meest kwetsbare mensen in de wereld bij te staan, om de gapende kloof tussen onze welstand en hun armoede iets minder diep te maken.

Kwetsbare mensen moeten boeten voor falend overheidsbeleid. In Ter Apel, in Afrika, en elders op de wereld.

Danny Dubbeldeman, CEO Amref Flying Doctors Tweet dit

De bezuiniging betekent, heel concreet, dit: in het mondiale zuiden zal er minder geld zijn voor overlevenden van natuurrampen, voor (jonge) mensen in oorlogsgebieden of vluchtelingenkampen, voor meisjes en vrouwen die te maken hebben met (seksueel) geweld, voor mensen die honger hebben, geen toegang hebben tot gezondheidszorg of op drift zijn geraakt door de klimaatcrisis.

Momentum

Naar al die mensen gaat mijn hart uit. Maar als CEO van Amref Flying Doctors maak ik me uiteraard vooral zorgen om Afrika.

Nu snijden in investeringen is daarom desastreus: het brengt de vooruitgang die we hebben geboekt, in gevaar. En het kan het momentum dat we hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het duurzaam beschikbaar maken van schoon drinkwater op moeilijk te bereiken plekken, tenietdoen.
Daarnaast is het argument achter deze voorgestelde bezuiniging pijnlijk onheus. Het kabinet stelt dat het de 3,4 miljard euro nodig heeft om de stijgende kosten van asielopvang aan te kunnen – alsof daar nu eenmaal weinig aan te doen is. Dat die kosten de pan uitrijzen, komt echter doordat het aantal binnenkomende asielzoekers de laatste jaren stelselmatig is onderschat, terwijl op de opvang werd bezuinigd. En voor dat falend beleid moeten kwetsbare mensen nu boeten. In Ter Apel, in Afrika, en elders op de wereld.

Speciaal voor lezers aan de rechterkant van de zaal: zelfs als je vindt dat ontwikkelingssamenwerking niet zo nodig is, dat we eerst (of zelfs alleen) aan onze eigen sores moeten denken, is deze bezuiniging slecht nieuws. De klimaatvluchtelingen komen er namelijk aan. En hoe meer we nu snijden in wat hen weerbaar maakt en perspectief geeft, hoe meer het er zullen zijn.

Steun aan protest

Ik steun daarom van harte het protest dat Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, samen met ruim 100 andere non-profitorganisaties aantekent tegen het voorgenomen besluit. Hopelijk trekt de Tweede Kamer zich iets aan van onze argumenten. Voor de zekerheid doe ik er een schietgebedje bij.”