Shell wint sinds het eind van de jaren vijftig olie in Nigeria. Bij de winning van de olie komt gas vrij. Omdat gas lastiger te transporteren is dan olie, wordt het in brand gestoken. Dit heet affakkelen. Deze praktijk komt in Europa en de VS nauwelijks voor.  De reden hiervoor is dat het affakkelen van gas veel schade toebrengt aan mens en milieu.

Mensen die dicht bij affakkelinstallaties wonen, hebben niet alleen last van de oorverdovende herrie en de verzengende hitte die van de fakkels afkomen, ze ademen ook dag en nacht de giftige dampen van de fakkels in. Dit leidt tot astma, ademhalingsproblemen en kanker

Daarnaast draagt het affakkelen fors bij aan klimaatverandering. Bij de verbranden van gas komen de broeikasgassen methaan en CO2 vrij. De gasfakkels van Shell in Nigeria veroorzaken evenveel uitstoot van broeikasgassen als 71 miljoen gloeilampen.

Milieudefensie is daarom een Earth Alarm e-mail en brievenactie begonnen.

Lees meer op:  http://www.milieudefensie.nl/earthalarm

Of stuur direct de oproep aan Shell via: http://www2.milieudefensie.nl/phorm3/ea121_formulier.html

 

http://www2.milieudefensie.nl/phorm3/ea121_formulier.htmlhttp://www.milieudefensie.nl/earthalarm

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer