De problemen die Shell in de wereld veroorzaakt zijn legio. Zoals in
Nigeria. Ondanks dat de rechter het verbood, fakkelt de oliemaatschappij
in dit land nog steeds bijna 600 miljoen kubieke meter gas per jaar af.
Het affakkelen veroorzaakt ernstige luchtverontreiniging. De bevolking
uit de Nigerdelta kampt daardoor met gezondheidsproblemen als astma,
chronische bronchitis, leukemie en verhoogde kindersterfte. 'Geen enkel
bedrijf zou haar omwonenden mogen vergiftigen,' aldus Monday Saro-Wiwa
(broer van de in 1995 geëxecuteerde Ken Saro-Wiwa) Ook is het affakkelen
volgens de Wereldbank de grootste bron van vervuiling door
broeikasgassen in sub-Sahara Afrika.
Op het Russische eiland Sachalin is Shell betrokken bij het grootste
gas- en oliewinningsproject ter wereld. Het project is voortdurend in
het nieuws vanwege overtreding de milieuregels. Een 1200 kilometer lange
pijplijn zorgt voor grote sociale en milieuproblemen. De wilde zalm
verdwijnt, waardoor de inheemse bevolking, die vooral uit vissers
bestaat, geen bron van inkomsten meer heeft. Ook dreigen de laatste
honderd West-Pacifische grijze walvissen ter wereld door de olie- en
gasactiviteiten van Shell in de wateren van Sachalin van hun
voedselgebied verdreven te worden.
Milieudefensie en haar zusterorganisaties willen dat de steenrijke
olieproducent zijn verantwoordelijkheid neemt. Shell moet daarom een
deel van zijn jaarwinst over 2006 besteden aan het oplossen van de
problemen. Op 1 februari 2007, als de jaarwinst van Shell bekend wordt,
zal Milieudefensie daarom paginagrote advertenties plaatsen in Engelse
en Nederlandse kranten, samen met andere organisaties en de namen van
duizenden mensen die deze oproep steunen.
Shell steekt veel tijd en geld in een groen imago. Het bedrijf doet mee
met Global Compact, een initiatief van de Verenigde Naties voor
fatsoenlijk en duurzaam ondernemen, dat in de praktijk helaas weinig
voorstelt. Ook de 'Business Principles' en het duurzaamheidsverslag van
Shell lijken indrukwekkend. Desondanks gaat de milieuvervuiling door en
wordt de gezondheid bedreigd van mensen die in de buurt van Shell's
bedrijfsactiviteiten wonen.
Shell is één van 's werelds grootste spelers op het gebied van olie- en
gaswinning. In 2005 behaalde de gigant de hoogste jaarwinst in de
historie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer informatie over deelname aan deze campagne is te vinden op: 

www.shelladvertentie.nl 

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer