Het advies noemt een aantal voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen, zoals:

  • het naleven van de OESO-richtlijnen,
  • voldoende transparantie (verslaglegging over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO)
  • een goed klachtenmechanisme.

Volgens het CNV hebben de voorwaarden alleen waarde als die ook naar behoren worden nageleefd. Daarom pleit het CNV voor een scherp controlemechanisme.

Het SER-advies is een reactie op het kabinetsbeleid om het bedrijfsleven meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Winst is de primaire levensbehoefte van bedrijven. Het is de taak van vakbonden (zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden) om het bedrijfsleven er steeds op te wijzen als er zaken in de productieketen niet goed gaan. Vaak is het immers juist aan het begin van de keten erg slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) samen.

www.cnvinternationaal.nl

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer