Partnerbericht

Seminar Context MasterClass 11 november 2010: Resultaatmeting van Mondiaal Burgerschap onder de loep

Resultaatmeting van mondiaal burgerschap onder de loep

 

Datum:              Donderdag 11 november 2010

Tijd:                  9.30 – 16.30 uur (Koffie en thee vanaf 09.00u, borrel vanaf 

                         16.30 uur. Lunch wordt verzorgd.)

Locatie:            Mammoni, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht

Gastsprekers: O.a. Ineke Bakker (Oikos), Frans van den Boom(NCDO),Dick van der Hoek (IOB), Lau Schulpen (CIDIN), Fons van der Velden (Context).

Verantwoording van resultaten van programma’s die mondiaal burgerschap stimuleren moet sterk verbeteren. Organisaties moeten ontwikkelingsrelevante veranderingen van deze programma’s kunnen aantonen en er ook lessen uit kunnen trekken voor de toekomst. Althans, dat is de overtuiging van vele spelers op het terrein van mondiaal burgerschap. Maar hoe meet je de uitkomst van programma’s die gericht zijn op het vergroten van betrokkenheid van burgers bij mondiale vraagstukken? Wanneer is een programma ontwikkelingsrelevant? Hoe combineer je verantwoording en leren? In hoeverre is het mogelijk om aan te tonen dat resultaten van draagvlakprogramma’s effectief en efficiënt zijn? En op welk resultatenniveau koers je dan, op output, outcome of op impact? Wat heb je in de praktijk aan navigating complexity of een Theory of Change?

Deze en nog vele andere vragen en dilemma’s komen 11 november aanstaande op interactieve wijze aan bod op het seminar Resultaatmeting van mondiaal burgerschap onder de loep. Diverse sprekers waaronder Ineke Bakker (Oikos), Dick van der Hoek (IOB), Lau Schulpen (CIDIN) en Fons van der Velden (Context) laten hun licht schijnen op de centrale vraag van de dag: Hoe kan je in de complexe wereld mondiaal burgerschapprogramma´s plannen, monitoren en evalueren, zodat resultaten al lerende verbeteren? Om deze vraag uit te diepen is interactie met praktijkmensen, academici en beleidmakers in de zaal onontbeerlijk.

Op het seminar krijgen deelnemers een actueel overzicht van verschillende benaderingen om mondiaal burgerschap programma’s te plannen, monitoren en evalueren. Diverse inzichten rondom het meten van resultaten, complexiteit, verantwoording en leren komen aan bod. Dilemma´s worden ontrafeld. Verschillende workshops bieden een unieke gelegenheid om onderling te reflecteren op thema´s als ´het belang van de Theory of Change in resultaatmeting´, ´outcome mapping binnen netwerk campagnes´, ´evalueren van individuele gedragsverandering’ en ‘de rol van leren binnen PME’. Op basis van de geïnventariseerde state of the art formuleren deelnemers en panelleden vanuit diverse perspectieven beleidsuitdagingen. Deze vormen de basis voor een ‘agenda voor actie en leren’ rondom PME van mondiaal burgerschap. Voor meer informatie over de dag zie www.contextmasterclass.nl.

Context, international cooperation, de NCDO en het CIDIN nodigen je van harte uit dit seminar bij te wonen.

Aanmelden:

Het seminar is vrij toegankelijk. Wel verzoeken we je om je van te voren aan te melden voor deze dag. Dat kan online, door hier te klikken. Mocht je vragen hebben over deze bijeenkomst of het aanmelden, dan kun je contact opnemen met Context, met Annelieke Brackel of Yvonne Heselmans, via info@contextmasterclass.nl. Op de webpage www.contextmasterclass.nl vind je de komende weken updates over de bijeenkomst en gastsprekers.