Partnerbericht

SDG’s en pensioenfondsen: dat kan slimmer en sneller!

 

Doen pensioenfondsen genoeg om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen? De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft onderzoek gedaan onder de vijftig grootste pensioenfondsen. Van de 42 respondenten rapporteren zeven over SDG’s. Gebrek aan capaciteit en kennis speelt de sector parten. VBDO hoopt dat dit onderzoek ertoe bijdraagt ​​dat fondsen meer inzicht krijgen in wat er op dit spannende gebied gebeurt. De VBDO roept de pensioenfondsen op tot meer actie, samenwerking en transparantie.

 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bieden zowel kansen als verantwoordelijkheden voor de publieke en private sector in de jaren tot 2030. Met hun lancering door de VN in 2015 hebben de 17 SDG’s doelen gesteld voor een verscheidenheid aan mondiale problemen, variërend van het verbeteren van beschikbaarheid van water, het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van ongelijkheden.

 

Overheden over de hele wereld hebben ingestemd met deze doelen, maar de enorme hoeveelheid kapitaalinvesteringen kan niet alleen met overheidsmiddelen worden gedekt. Volgens de VN is er jaarlijks een tekort van tussen de 4 en 6 biljoen dollar, dat moet worden opgevuld door de particuliere sector om de SDG’s te bereiken. Dit biedt de financiële sector een immense kans om enorme economische, ecologische en sociale uitdagingen te bestrijden.

 

Het niet halen van de SDG’s kan ernstige gevolgen hebben voor pensioenfondsen. Volgens het recente rapport van het IPCC ‘zal het niet aanpakken van de klimaatverandering aanzienlijke gevolgen hebben voor ecosystemen, de menselijke gezondheid en het welzijn’.

 

Het succes van de SDG’s is afhankelijk van actie, transparantie en samenwerking door de belangrijkste actoren: bedrijven, investeerders, overheden en het maatschappelijk middenveld. De SDG’s bieden hen een gemeenschappelijke taal om samen te werken aan het bereiken van de duidelijke doelen.

 

Hoewel verantwoord beleggen steeds meer mainstream wordt, is de ultieme vraag of de huidige activiteiten voldoende zijn om de 17 doelstellingen in de resterende 12 jaar te behalen. VBDO hoopt dat dit onderzoek ertoe bijdraagt ​​dat fondsen inzicht krijgen in wat er op dit spannende gebied gebeurt.

Download hier de publicatie en lees meer. 

https://www.vbdo.nl/2018/11/vbdo-acceptatie-sdgs-verloopt-traag/