Het Parlement vindt dat de uitvoering van de wetten die hun rechten moeten beschermen 'ernstig tekortschiet'. Onder meer geweld, dwangarbeid, analfabetisme, 'onaanraakbaarheid', landloosheid, onderbetaling en kinderarbeid zijn daardoor het lot van veel Dalits, zo stelt het parlement.

De parlementariërs spreken vooral hun zorg uit over de lage aantal veroordelingen van misdaden tegen Dalits en dringen er bij de Indiase regering op aan om het rechtssysteem zo te verbeteren dat de daders wél worden gestraft. Ook zijn speciale maatregelen nodig om geweld tegen Dalit vrouwen te bestrijden. Verder vraagt het Parlement India om er voor te zorgen dat Dalits toegang beter toegang krijgen tot publieke voorzieningen als politiebureaus en stemlokalen.

Het Parlement wil dat de Europese Commissie en de Raad zich meer gaan inzetten om het lot van de Dalits te verbeteren. Zij pleit er voor de kwestie steeds tijdens de EU-India Top en in alle andere dialogen met India aan de orde te stellen. Zij vraagt de Commissie ook om  via haar ontwikkelingssamenwerking met India aan bij te dragen dat de grote kloof tussen Dalits en de rest van de bevolking wordt gedicht. Daarbij gaat het o.m. om bestrijding van de armoede, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en de uitbanning van alle vormen van kinderarbeid (waarvan vooral Dalit kinderen het slachtoffer zijn).

Het Parlement dringt er bij de Commissie en de Raad op aan om Europese bedrijven in India aan te moedigen om de zgn. Ambedkar Principes in de praktijk te brengen. Deze zijn er onder meer op gericht op Dalits meer kansen op de arbeidsmarkt te geven en vormen van gedwongen werk uit te bannen.  

De Indiase regering maar ook sommige parlementariërs hebben forse kritiek op de resolutie. Volgens een woordvoerder van de Indiase Ambassade in Brussel richt de resolutie zich alleen op de negatieve aspecten. Ook meldt hij: '' Ik denk niet dat Dalits het slachoffer zijn van enige vorm van schending van de mensenrechten of discriminatie. De regering heeft veel beleidsintiatieven en economische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat Dalits dezelfde rechten hebben als alle Indiërs.

Die uitspraak is opmerkelijk om de premier van India, Manmohan Singh nog onlangs het system van onaanraakbaarheid van de Indiase Dalits heeft vergeleken met de voormalige apartheid in Zuid Afrika. Ook hekelde hij het voortdurende geweld tegen Dalits n.a.v. de moord op een Dalit gezin.

Neena Gill, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement bij de Zuid Aziatische landen, heeft zich ook tegen de resolutie uitgesproken. Volgens haar is de resolutie door het parlement 'gejaagd' zonder behoorlijke consultatie met haar delegatie en deCommissie Buitenlandse Zaken. Zij meent dat de resolutie vol staat met fouten en de mensenrechtenzaak in India geen goed doet.

Dit is een bericht van het Dalit Netwerk Nederland (DNN). DNN bestaat uit CMCMensen met een missie, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax, Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep

Resolutie over de mensenrechtensituatie van Dalits in India:

http://www.indianet.nl/docs/EP061220.doc

Kritiek Indiase regering e.a. op resolutie Europees Parlement

http://www.dalits.nl/070203.html

Ambedkar Principles

http://www.indianet.nl/ambedkarprinciples.html

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer