Partnerbericht

Scherp op schoonmaak; herwaardering in hygiëne

Schoonmaak is geen sluitpost, maar een belangrijke investering en essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Juist nu. Hoe zorg je voor een professioneel én duurzaam facilitair management?

Er is door de coronacrisis nog nooit zoveel aandacht geweest voor hygiëne en tegelijk is duurzaamheid dit jaar hét thema voor facilitair managers. Met dat de bedrijvigheid weer op gang komt, is de schoonmaak belangrijker dan ooit. ‘Gewoon goed poetsen’ is verleden tijd.

Het nieuwe normaal; duurzame en professionele schoonmaak
De nachtmerrie van elke onderneming; een Covid-19 of andere virale uitbraak ontstaan op de werkplek, instelling, sportschool, winkel, recreatie of horecagelegenheid. In- en extrinsieke motivatie maakt dat inmiddels alle branches noodzaak zien iets te doen aan de coronacrisis. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij, het milieu en regelgeving om duurzame maatregelen.

Als ondernemer heb je wel iets anders aan je hoofd dan de schoonmaak. Echter, een schone werkomgeving verminderd het risico op het verspreiden van virussen en verhoogt de productiviteit en werkplezier. Een schoon en goed verzorgd bedrijfspand is een belangrijk visitekaartje voor de organisatie. Om je volledig te kunnen focussen op het ondernemen huur je hiervoor een professioneel en ervaren schoonmaakbedrijf in. Bij voorkeur met een aantoonbaar duurzaam beleid en certificeringen. Want, schoonmaken is een vak apart en milieuvriendelijkheid de norm.

Medewerkers kunnen professionele schoonmaak aanvullen met extra controle- en tussenbeurten van een persoonlijke schoonmaak en de directe werkomgeving. Licht werknemers goed voor over het beleid en genomen maatregelen voor het coronavirus. Let erop dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. De uit-kijk-gids is een handig facilitair hulpmiddel met praktische tips.

Verduurzaming facilitair management in de coronatijd
De lat ligt hoog voor facilitair managers. Alles draait om de beleving van gasten, klanten en medewerkers. Waar voorheen de focus lag op het verlagen van kosten en efficiency is dit nu kwaliteit en innovatie. De belangrijkste speerpunten hierbij zijn technologie, outsourcing én duurzaamheid.

Volgens het Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie 2020 [zie voor link PDF in de bijlage] is verduurzaming de belangrijkste doelstelling voor het facility management, nog belangrijker dan bijvoorbeeld klant- en medewerkerstevredenheid. Ook blijkt dat ondanks de hoge positie van duurzaamheid op de agenda, het meestal ontbreekt aan een concreet beleid hierop.

Deze crisis laat facilitair management ‘de kans schoon zien’ om extra aandacht te besteden aan een professionele en duurzame aanpak. Naast het beperken van de ecologische voetafdruk, leidt dit uiteindelijk tot een veiliger werkomgeving, kostenbesparing, blije medewerkers en een goed imago. Dat vraagt de nodige investeringen, zoals bijvoorbeeld samenwerking met een innovatief schoonmaakbedrijf.

Heropstartplannen
CSU ontwikkelde voor verschillende branches Corona Heropstartplannen. Hierin staat beschreven hoe de dienstverlening voor een locatie weer ingeregeld kan worden ná versoepeling van de coronamaatregelen. Hiermee wordt de schoonmaakdienstverlening binnen de organisatie weer snel opgestart.

Duurzaam is goed, circulair is beter
De facilitair manager heeft een essentiële rol met betrekking tot circulariteit, door een passend beleid met betrekking tot inkoop, gebruik en afvoer van producten. De behoeftes binnen een organisatie worden in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Het is daarin de taak het waardebehoud en hergebruik van producten centraal van te stellen. Begin met kleine praktische en zichtbare maatregelingen, zoals hergebruik van koffiebekers of circulair afval scheiden.

Own it? Show it!
Een groen imago draagt bij aan het succes van een onderneming. Consumenten, werknemers en partners hechten steeds meer waarde aan zichtbare inzet voor mens, maatschappij en milieu. Hierbij hoort een professionele en duurzame schoonmaak. De prioritering van hygiëne is sinds corona veranderd en zelfs een voorwaarde voor continuering van de onderneming. Hierin ligt de kans het verschil te maken. Laat in externe communicatie zien op welke manier er aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en gebruik dit als onderscheidende factor.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met GreenAds.