De auteurs van het rapport doen een beroep op elektronicabedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor de omstandigheden waaronder consumentenelektronica worden geproduceerd.  

 

Volgens het rapport hebben Chinese arbeiders in de elektronica-industrie te maken met lage lonen, lange werktijden en ongezonde arbeidsomstandigheden. Volgens het rapport hebben de meeste grote elektronicabedrijven gedragscodes waarin staat dat arbeids- en mensenrechten van werknemers worden gegarandeerd, maar uit de studie bleken een aantal schendingen. 

 

 "Terwijl de spelcomputers nog steeds de winkels uitvliegen worden arbeiders onderbetaald, gediscrimineerd en gedwongen extreem lange dagen te werken onder ongezonde omstandigheden", zegt Esther de Haan, senior onderzoeker bij SOMO.

 

Onderzoekers schatten dat meer dan de helft van alle MP3-spelers ter wereld wordt geproduceerd in China. Tussen 1995 en 2006 steeg China’s aandeel in de wereldwijde elektronicaproductie van 3% tot 20,5%.

 

"De Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) sector wordt over het algemeen beschouwd als een schone industrie waar hoogopgeleide mensen werken die fatsoenlijke lonen verdienen", zegt Charles Ho, onderzoeker van SACOM, een in Hong Kong gebaseerde organisatie die zich wijdt aan het verbeteren van  arbeidsomstandigheden. "Dit is echter slechts een deel van de realiteit achter de miljoenen elektronische gadgets die wereldwijd worden verkocht en gebruikt. Wat verborgen blijft zijn de werknemers op de werkvloer in ontwikkelingslanden – meestal jonge vrouwen die werkzaam zijn op assemblagelijnen met buitensporige werkuren voor zeer lage lonen."

 

Het rapport ‘Playing with Labour Rights: music player and game console manufacturing in China’ is gepubliceerd door SOMO en Finnwatch als onderdeel van de makeITfair campagne, een project om bewustwording te creëren over de arbeids-en mensenrechten in de productieketen van consumentenelektronica.

 

De studie onderzocht vier fabrieken in China. Twee van hen produceren video spelcomputers, één produceert MP3-spelers en één multimedia- of smartphones met MP3 functie. De vier bedrijven zijn eigendom van ’s werelds grootste elektronicafabrikanten en -leveranciers. Ze zijn allemaal lid van de Electronic Industry Code of Conduct (EICC). De vier fabrieken produceren onder andere voor Microsoft, Sony, Apple, Motorola en Philips. 

 

Het rapport geeft een overzicht van de arbeidsomstandigheden in deze fabrieken en doet aanbevelingen om de situatie van werknemers te verbeteren. De onderzoekers roepen multinationals bijvoorbeeld op verantwoordelijkheid te nemen voor de hele productieketen, en niet alleen voor de toeleveranciers.

 

"Nu de economische recessie om zich heen grijpt, is er extra reden ons zorgen te maken over kwetsbare werknemers", zegt Esther de Haan. "Grote merkondernemingen zullen proberen de kosten van hun toeleveranciers te verlagen. Tegelijkertijd wordt van die toeleveranciers verwacht dat ze de arbeids- en milieunormen respecteren. Deze omstandigheden vormen een uitdaging voor bedrijven die verantwoord willen produceren en zal laten zien welke bedrijven dit serieus nemen."

 

 

Voor meer informatie of interviews kunt u contact opnemen met Esther de Haan, SOMO onderzoeker, +31 20 639 1291 / + 31 6 422 431 53, e.de.haan@somo.nl

 

Het volledige rapport Playing with Labour Rights: music player and game console manufacturing in China kunt u dowloaden op: http://makeitfair.org/the-facts/reports 

 

makeITfair is een driejarig project dat is gericht op bewustwording over arbeids-en mensenrechten en de milieuproblematiek in de productieketen van consumentenelektronica, met inbegrip van mobiele telefoons, MP3-spelers, spelcomputers en laptops. Het is mede gefinancierd door de EU en wordt geleid door negen organisaties uit heel Europa: SOMO, Germanwatch, Verbraucher Initiative, FinnWatch / Finnish Association for Nature Conservation, Karat, IRENE, SwedWatch, Kerk van Zweden en Fair Trade Center. www.makeitfair.org

 

Het Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) is een Nederlands non-profit onderzoeks-en adviesbureau. SOMO onderzoekt het beleid van multinationale ondernemingen en de internationalisering van het bedrijfsleven wereldwijd. Nadruk wordt gelegd op onderzoek naar arbeidsomstandigheden in het Zuiden en de samenwerking met lokale organisaties en vakbonden. Website: www.somo.nl.

 

FinnWatch observeert en onderzoekt Finse bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden, gericht op arbeids-en mensenrechten, het milieu en sociale ontwikkeling. Het FinnWatch netwerk bestaat uit acht organisaties: Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (Kepa), Trade Union Solidarity Centre of Finland, Centrale Organisatie van de Finse vakbonden, De Consumenten, Friends of the Earth Finland, de Finse bond van werknemers, de Finse Vereniging voor Natuurbehoud (FANC) en FinnChurchAid. Website: www.finnwatch.org.

 

SACOM is een in Hongkong gevestigde non-profit organisatie opgericht in juni 2005, dat tot doel heeft om betrokken studenten, academici, werknemers en consumenten activisten samen te brengen om toezicht te houden op corporate gedrag en om te pleiten voor de rechten van werknemers. SACOM is afkomstig uit de studentenbeweging die zich richtte op verbetering van de arbeidsomstandigheden van schoonmakers en bewakers. De beweging bood studenten de gelegenheid om actief te worden in lokale en internationale arbeidskwesties. Website: www.sacom.hk.

 

De Finse Vereniging voor Natuurbehoud (FANC) is de grootste niet-gouvernementele organisatie voor de bescherming van het milieu en natuurbehoud in Finland. Haar doelstellingen zijn het bevorderen van duurzame productie-en consumptiepatronen en de bescherming van de biodiversiteit. FANC is de officiële vertegenwoordiger van FinnWatch, en steunt de dekking van milieuthema’s in haar werk. Website: www.sll.fi.

somo

SOMO

SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer