Partnerbericht

Schadeverzekering voor ondernemers; slim of onzin?

Heb jij als ondernemer een schadeverzekering zoals een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Je kan maatregelingen treffen om schade risico’s zoveel mogelijk te beperken. Maar helemaal uitsluiten doe je het nooit. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Soms met grote gevolgen voor de financiële draagkracht van je onderneming. Of een schadeverzekering voor je bedrijf slim of onzin is, weet je jammer genoeg altijd pas achteraf. Er zijn wel een paar belangrijke factoren ter overweging bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Vijf procent van de ondernemers krijgt een aansprakelijkheidsclaim

De online bank Knab heeft recentelijk 4500 zakelijke klanten gevraagd naar hun ervaringen met schadeclaims. Daaruit bleek dat twee derde van de ondernemers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Slechts vijf procent hiervan is ooit aansprakelijk gesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om ZZP’ers en eenmanszaken. Het is aanneembaar dat de cijfers voor grotere bedrijven die personeel in dienst hebben, hoger liggen.

Je zou op basis van deze informatie kunnen stellen dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor 95 procent van de ondernemers onzin is. Totdat je bedrijf ineens bij die vijf procent zit, met een enorme schadeclaim als gevolg. Dit kan je zonder verzekering soms wel meer dan een maandloon kosten. We kennen allemaal wel voorbeelden van de soms absurde claimcultuur in Amerika. Zo ver is het in ons land gelukkig (nog) niet. Maar voor elke Nederlandse ondernemer is een schadeverzekering op z’n minst het overwegen waard!

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een verzekering die de schade dekt waarvoor je onderneming aansprakelijk wordt gesteld. Dit is wanneer iets misgaat in je bedrijf, waardoor materiële schade of lichamelijk letsel ontstaat. Of je ook echt aansprakelijk bent, hangt af van de feiten en de omstandigheden. Zo moet bijvoorbeeld sprake zijn van een direct (causaal) verband tussen de schade en het (onrechtmatig) handelen van jezelf (of van een werknemer).

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, al kunnen sommige klanten of opdrachtgevers dit wel als voorwaarde stellen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor je auto of andere motorrijtuigen is overigens wel bij wet verplicht. Voor adviserende beroepen kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig zijn, daarover verderop meer.

Schadeverzekering voor bedrijven is maatwerk

Het is zonde om een hoge premie te betalen voor risico’s die je niet of nauwelijks loopt. Wel is het verstandig je bedrijf in te dekken voor hoge schadeclaims die in jouw situatie kunnen voorkomen. Hoe groot het risico is, hangt voornamelijk af van het soort bedrijf en werkzaamheden. Maar ook of je bijvoorbeeld personeel in dienst hebt.

Opvallend uit het onderzoek van de bank is dat meer dan de helft van de ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening, zoals bijvoorbeeld salons en kapperszaken, een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Terwijl daar minder dan één procent ooit te maken heeft gehad met een claim. Bedrijven in de horeca-, agro- en bouwbranche krijgen juist relatief vaak te maken met schadeclaims. Dit gebeurt het vaakst bij bouwondernemingen, met een percentage van vijftien procent. Voor deze bedrijven is een constructieverzekering voor bouwwerken zeker geen overbodige luxe. Klik hier voor meer informatie.

Verschil tussen bedrijf – en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Kort gezegd is een beroepsaansprakelijkheid alleen van toepassing op ondernemers met een adviserend beroep. Denk daarbij aan architecten consultants of (organisatie)adviseurs. Voor bepaalde beroepen is deze verzekering verplicht, zoals voor financieel adviseurs, advocaten, notarissen en accountants.

Zorg dat je je als ondernemer ingedekt hebt voor de risico’s waar je met je werk mee te maken kunt hebben. Naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn andere bedrijfsverzekeringen bijvoorbeeld een cyberverzekering, rechtsbijstandsverzekering, compagnonsverzekering en een opstal-, inventaris- of goederenverzekering.

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.