Partnerbericht

Satelliet helpt Afrikaanse boer bij landbouw

Landbouwgrond van Afrikaanse boeren raakt regelmatig uitgeput en oogsten mislukken door aanhoudende droogte. Gewassen worden niet gewisseld waardoor bepaalde mineralen sterk onttrokken worden aan de aarde. De grond wordt schraler en uiteindelijk minder vruchtbaar. Meer inzicht in het weer, klimaat en veranderingen in het landschap zijn noodzakelijk om dit te voorkomen. Maar hoe weet je als boer nou bijvoorbeeld wanneer je precies moet zaaien? Satellietgegevens kunnen daarbij helpen.

Er zijn honderden satellieten die in een baan om de aarde draaien en ons dagelijks voorzien van informatie. Ze maken mobiele telefonie en GPS mogelijk maar verzamelen ook belangrijke data over bijvoorbeeld het weer en klimaat en veranderingen in het landschap. Door deze verzamelde gegevens te gebruiken in combinatie met de informatie die al ter beschikking is wordt het mogelijk boeren een veel gerichter advies te geven over de juiste aanpak.

Stel een boer staat op het punt zijn land in te zaaien want hij heeft gehoord dat het gaat regenen. De bui die verwacht wordt blijkt alleen minimaal. De plantjes ontspruiten daardoor wel maar gaan kort daarop dood omdat de echte diepe bewatering uitblijft. Een satelliet geeft de boer veel gedetailleerdere informatie over het weer. Als hij geweten had dat de bui maar zo kort was had hij even gewacht tot volgende week: dan pas worden de echte regenbuien verwacht.

ICS heeft samen met de Universiteit Wageningen, Manobi en Biomass Research een subsidievoorstel ingediend bij Netherlands Space Office. ICS wil samen met deze partners in Kenia en Tanzania de satellietgegevens gaan gebruiken voor de boeren die aangesloten zijn bij Agrics, een van de sociale ondernemingen van ICS. Partner Manobi heeft een app ontwikkeld die momenteel in West-Afrika al gebruikt wordt voor hetzelfde doel. Door de GPS coördinaten van het betreffende stuk landbouwgrond in te voeren rolt er automatisch een stroom aan actuele en zeer gerichte informatie uit. Wat heeft de grond nodig, wanneer kun je het beste zaaien en wanneer worden de buien verwacht. Zo kunnen we de Agrics boeren straks niet alleen voorzien van zaden en mest op krediet en landbouwtrainingen maar ook gedetailleerde informatie over hun te cultiveren stuk grond.

De uitslag van de aanvraag laat nog even op zich wachten. Meer, hopelijk positieve, informatie volgt in de zomer.