Het samenwerkingsverband Partners for Resilience wordt gevormd door het Nederlandse Rode Kruis, het Rode Kruis Klimaatcentrum, CARE Nederland, Cordaid en Wetlands International. Deze alliantie stelt zich tot doel om 750.000 tot 1.000.000 burgers – verdeeld over Ethiopië, Kenia, Mali, Oeganda, Guatemala, Nicaragua, Indonesië, Filippijnen en India – te helpen hun weerbaarheid te verbeteren tegen rampen, klimaatverandering en de aantasting van ecosystemen. Partners for Resilience zag haar aanvraag gehonoreerd met ruim € 40 miljoen, zijnde 64 % van de oorspronkelijke aanvraag. De alliantie zal uit andere middelen nog eens 10% extra in het programma investeren. CARE Nederland zal hiervoor onder meer giften van haar donateurs gebruiken.

De door CARE Nederland, ZOA Vluchtelingenzorg, Save the Children en HealthNet TPO gevormde alliantie Dutch Consortium for Rehabilitation richt zich op de fragiele staten Burundi, de Democratische Republiek Congo, Noord en Zuid Soedan, Oeganda en Liberia. In die landen werken de organisaties aan het gezamenlijk versterken van gezondheidszorg en onderwijs, het opzetten van water- en sanitaire voorzieningen, het verbeteren van bestaansmiddelen en het bevorderen van maatschappijopbouw. Het consortium had voor de periode 2011-2015 een totaalbedrag van € 96 miljoen aangevraagd en kreeg ruim € 71 miljoen toegewezen.

Omdat het totaal beschikbare subsidiebedrag lager was dan het totaal van de aanvragen, werd door beide samenwerkingsverbanden al rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet het hele aangevraagde bedrag zou worden toegekend. Nu dit het geval is, zal bezien moeten worden in hoeverre bijstelling van de programma’s nodig is. Ondanks dat de bedragen lager uitvallen dan aangevraagd, is CARE Nederland enorm blij met het vertrouwen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de beide samenwerkingsverbanden heeft en de mogelijkheid om in de komende vijf jaren twee substantieel omvangrijke hulpprogramma’s uit te voeren.

www.carenederland.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer