Partnerbericht

Samenwerken voor meer zorgpersoneel

In het dorp Kira spraken we met de arts James Teba over de grootste uitdagingen voor publieke gezondheidszorg in het land. Het personeelstekort voert de lijst. Volgens Teba hebben maatregelen van de overheid om meer personeel naar het platteland te krijgen, weinig resultaat geboekt. Weinig artsen en andere gezondheidswerkers willen werken op afgelegen plekken, waar de voorzieningen heel schaars zijn.

Wat erbij komt: er is ook tekort aan de noodzakelijke medicijnen die in elk gezondheidscentrum verkrijgbaar zouden moeten zijn. De vraag overtreft het aanbod. Daarom blijven bijvoorbeeld antibiotica meestal buiten het bereik van lokale centra zoals die in Kira. Als de voorraad in de publieke gezondheidscentra van de overheid opraakt, kunnen patiënten alleen nog terecht in het commerciële circuit waar de prijzen van medicijnen torenhoog zijn. Onbetaalbaar voor gewone Oegandezen.  

Dr. Francis Omaswa, directeur van de in Oeganda gevestigde organisatie ACHEST, is goed op de hoogte van de situatie. Tot op heden is er nationaal en internationaal te weinig aandacht geweest voor zorgpersoneel in Oeganda en andere Afrikaanse landen, zegt hij. Die aandacht is wel nodig, want zorgpersoneel is de sleutel tot het verkrijgen van toegang tot medicijnen en andere vormen van zorg.

Vooral de positie van vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen is precair. Met capaciteitsopbouw en pleitbezorging wil het Health Systems Advocacy Partnership daarin verandering brengen. Linda Mans, beleidsmedewerker bij Wemos, benadrukt het belang van samenwerken: ‘Met gebundelde krachten en voorbeelden uit de drie Afrikaanse landen kunnen we ons pleidooi versterken zowel bij de Nederlandse overheid als de Europese Unie. De problemen die dr. Omaswa schetst zijn er al lang, maar het is nodig om deze uitdagingen steeds opnieuw onder de aandacht van beleidsmakers en politici te brengen. Wat landen nodig hebben is een nationale gezondheidsstrategie die gebaseerd is op de zorgbehoefte van de bevolking. Daarbij hebben zij uiteraard ook voldoende binnen- en buitenlandse financiering nodig.’

Het Health Systems Advocacy Partnership richt zich op capaciteitsopbouw en op lobby en pleitbezorging voor goed werkende zorgstelsels. Daarbinnen ligt de focus op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in en voor Kenia, Oeganda en Zambia. Het partnerschap bestaat uit Amref Flying Doctors, African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International en Wemos en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, de vijfde partner. Lees meer