Gelukkig is er goed nieuws, want er zijn nog veel andere manieren om waarde te creëren. denk aan waardes zoals middelen, kennis, kunde, media en netwerken. Een van de meest bekende is de waarde van mensen, oftewel arbeid, tijd en kennis. Een mooi voorbeeld hiervan is de organisatie VSO, een ontwikkelingsorganisatie die duurzame kennisuitwisseling inzet en hiermee waarde creëert voor lokale organisaties in Afrika en Azië. Vak deskundigen uit het bedrijfsleven delen hun kennis en ervaring met lokale organisaties in ontwikkelingslanden waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun werk effectiever kunnen doen.

Een ander voorbeeld is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waarbij organisaties zich vrijwillig inzetten voor de (lokale) samenleving. Zo ging Spilgames meerdere keren met een groep medewerkers een locatie opknappen bij Amerpoort, een stichting voor kinderen met een geestelijke beperking. Naast de ‘meetbare’ waarde die dit vertegenwoordigt in de vorm van ‘handen uit de mouwen’, is er ook nog een onschatbare waarde van motivatie, inspiratie, geluk en sociale cohesie.

Om toch zoveel mogelijk van deze waardes meetbaar te maken heeft MVO Nederland hier algemene richtlijnen voor opgesteld. Als het gaat om de inzet van mensen in de vorm van ‘handen uit de mouwen’, zoals het voorbeeld van Spilgames, dan vertegenwoordigt dit een waarde van €50,- per persoon per uur. Indien we praten over kennisoverdracht zoals VSO behartigt, dan heeft dit een waarde van €80,- per persoon per uur. Alle vormen van waarde zijn overigens samengevat in de 5M’s: mensen, middelen, munten, massa en media. In mijn volgende blog behandel ik de M van Media.

De kunst is natuurlijk om als goed doel te kijken naar de behoefde die er is binnen de organisatie en deze te vertalen in waardes, anders dan geld. Daarnaast heeft een goed doel vaak weinig inzicht in wat zij te bieden heeft, zoals bijvoorbeeld kennis van de lokale markt, ook dit kan in waarde worden uitgedrukt. Tezamen vormt dit een hele nieuwe dimensie van waardes, bovenop de bestaande waarde van geld.

10 tips voor samenwerken:

  • Zorg dat je eerst je eigen missie en visie goed omschrijft
  • Denk goed na waaraan je als organisatie, naast geld, behoefte aan hebt
  • Vertaal je wensen naar een duidelijke vraag en maak deze SMART
  • Achterhaal wat je te bieden hebt als organisatie (waarde propositie)
  • Onderzoek het type bedrijf dat past bij je wensen
  • Vertaal je waarde propositie naar je potentiële partner(s)
  • Formuleer een pitch met bovenstaande informatie en vergeet de WHY niet
  • Los interne belemmeringen op die samenwerking in de weg kunnen staan
  • Breng je warme netwerk in kaart en maak een shortlist
  • Benader potentiële partners en investeer in de relatie

Wil je meer leren over de kracht van samenwerken? Bekijk dan ook de masterclass ‘De kracht van samenwerken met bedrijven’ van Good2Connect Academy op 29 augustus en 9 september.

In mijn volgende blog behandel ik de ‘M’ van Media.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer