Partnerbericht

Samen sterk: dé manier om duurzame landbouw de norm te maken is samenwerking

Tegenwoordig kun je elke supermarkt binnenlopen en een enorme schare aan producten met een duurzaamheidskeurmerk vinden. Je zou bijna vergeten dat certificering een relatief nieuw fenomeen is. De eerste duurzaamheidskeurmerken verschenen dertig jaar geleden op producten zoals koffie en bananen, maar pas in de afgelopen tien jaar zijn duurzaamheidsstandaarden gangbaarder geworden in de mainstream-markten.

In 1997 kwamen Nick Bocklandt, een Belgisch-Guatemalaanse koffieboer en Ward de Groote, een Nederlandse koffiebrander, bijeen door hun gezamenlijke visie voor een nieuwe koffiecertificering. Het werd hen duidelijk hoe ze samen meer konden bereiken, en het resultaat van de samenwerking is UTZ, dat vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, zijn 15-jarig bestaan viert.

UTZ is nu het grootste certificeringsprogramma voor koffie en cacao, en heeft daarnaast omvangrijke programma’s voor thee, rooibos en hazelnoten. Op meer dan 2.7 miljoen hectare land groeien UTZ-gecertificeerde gewassen. Meer dan 1.2 miljoen boeren en arbeiders zijn werkzaam op UTZ-boerderijen in 41 landen. In 2016 kochten bedrijven genoeg UTZ gecertificeerde grondstoffen in om 15 miljoen chocoladerepen en 38 miljoen koppen koffie te produceren.

Onze oprichters waren geïnspireerd door hun toekomstbeeld waarin duurzame koffie beschikbaar zou zijn voor de wereldmarkt en de positieve impact van duurzame landbouwtechnieken overal ter wereld voelbaar zou zijn. Door UTZ op te richten hebben zij ons zó veel dichter bij dat doel gebracht.

Maar er is nog een hoop te doen. Klimaatverandering, lage lonen, genderongelijkheid – dit zijn allemaal grote problemen die we nog lang niet aan het oplossen zijn. Te veel boeren en arbeiders ter wereld kunnen slechts met grote moeite een leefbaar inkomen verdienen. Velen ondervinden de gevolgen van temperatuurstijgingen en onregelmatige regenval al. Deze problemen vormen daarnaast een reële bedreiging voor het toekomstige aanbod van ingrediënten zoals cacao, koffie en thee.

Nog zorgwekkender, en wellicht deels vanwege de vooruitgang die we hebben geboekt, lopen we het risico zelfgenoegzaam te worden. Het laatste onderzoek van The Economist Intelligence Unit, “No more excuses – responsible supply chains in a globalised world”, wees uit dat vier op de vijf deelnemende bedrijven hun onderneming beschreven als één met verantwoordelijke toeleveringsketens, terwijl minder dan een kwart daadwerkelijk cruciale kwesties zoals klimaatverandering of kinderarbeid aankaart. Bij 30% was de focus op verantwoordelijkheid voor toeleveringsketens juist gedaald in de laatste vijf jaar.

We hebben méér betrokkenheid van bedrijven nodig, niet minder. Merken kunnen ten slotte veel winnen door duurzame inkoop te omarmen. Recent onderzoek door Nielsen, bijvoorbeeld, vergeleek meer dan 1.300 merken verspreid over 13 markten. De onderzoekers ontdekten dat merken met een aantoonbare commitment aan duurzaamheid, de sales met meer dan 4% zagen stijgen, terwijl dat voor bedrijven zonder minder dan 1% betrof. Het onderzoek suggereert dat vertrouwen in een bedrijf of merk de voornaamste reden voor consumenten is om aankopen te doen, en een commitment aan duurzaamheid is een toenemende factor om dat vertrouwen te winnen.

Bovendien toont de onderzoek door Aidenvironment – dat veertig eerdere onafhankelijke onderzoeksstudies analyseerde en meer dan honderd bedrijfsleiders in vier sectoren ondervroeg – dat certificering bedrijven een scala aan voordelen oplevert – van verhoogde markttoegang, winst en productie tot een betere reputatie en een lager risico voor gecertificeerde bedrijven.

Maar uiteraard is het niet slechts een zaak van bedrijven. Ik zie heel duidelijk dat we de vooruitgang die de afgelopen 15 jaar is geboekt voor een groot deel te danken hebben aan samenwerking. De ontwikkeling in de richting van duurzame productie komt vanuit boeren, handelaren, de industrie, NGO’s en regeringen die samenwerken om verandering teweeg te brengen. Als we nog een stap verder willen gaan is deze samenwerking belangrijker dan ooit tevoren.

Daarom kondigden we onlangs onze intentie aan om UTZ te fuseren met de Rainforest Alliance. De nieuwe organisatie zal één enkele mondiale certificeringsstandaard ontwikkelen, die certificering voor boeren versimpelt en bedrijven in staat stelt om op efficiënte wijze duurzamere toeleveringsketens te realiseren. Dit is een bijzondere ontwikkeling die ons een groter bereik en een luidere stem geeft in het gevecht tegen klimaatverandering, ontbossing en plattelandsarmoede. Ik geloof dat onze meest recente samenwerking ons nog dichter bij ons doel brengt om duurzame landbouw de norm te maken en ik nodig u van harte uit om deel uit te maken van deze missie.