Partnerbericht

Royal Haskoning en VSO: werken aan de wereld en werkgeverschap van morgen

‘Onze nieuwe generatie werknemers stelt andere eisen aan ons werkgeverschap,’ zegt Kees Lekkerkerker, directeur Human Resources van Royal Haskoning. ‘We merken dat deze generatie meer zoekt naar zingeving en maatschappelijke betrokkenheid. Binnen Royal Haskoning ontwikkelen we daarom een HR-beleid dat zich richt op autonomy, purpose en mastery. De samenwerking die we met internationale ontwikkelingsorganisatie VSO Nederland zijn aangegaan, past perfect in dit beleid’. De samenwerking tussen Royal Haskoning en VSO werd dinsdag 16 augustus 2011 bekrachtigd door een officiële ondertekening.

Afgesproken is dat werknemers van Royal Haskoning de kans krijgen hun kennis in te zetten op projecten van VSO die nauw aansluiten bij de expertise van Royal Haskoning. Dit biedt werknemers een unieke mogelijkheid in een ontwikkelingsland hun kennis te delen en daarmee concrete invulling te geven aan zingeving. Naast werknemers maatschappelijk betrokken bezig te laten zijn, kunnen zij zich buiten hun comfortzone ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen. Bovendien kunnen zij na de uitzending weer terugkeren naar hun oude functie. ‘Hiermee biedt VSO Nederland een innovatieve mogelijkheid talenten verder te ontwikkelen, waardoor de waarde van werknemers stijgt,’ aldus Wim de Jong, accountmanager business partners.

Samen met opdrachtgevers werkt Royal Haskoning aan duurzame en innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond de interactie tussen mens en zijn omgeving. De kennis en kunde van Royal Haskoning passen uitstekend in het recent door VSO geïntroduceerde thema climate change. Door de samenwerking met Royal Haskoning krijgt VSO toegang tot, en aansluiting met, een netwerk van vakdeskundigen met hoogwaardige kennis. En daar is veel vraag naar in ontwikkelingslanden. Klimaatverandering legt een extra druk op het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Aandacht hiervoor in de programma’s van VSO, en vooral het aanpassen van kansarme gemeenschappen aan een veranderde omgeving, is essentieel.

Noot voor de redactie
Over Royal Haskoning

Royal Haskoning is een onafhankelijk, internationaal actief adviesbureau opererend vanuit een technische achtergrond. Samen met opdrachtgevers werkt Royal Haskoning aan duurzame en innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Daarmee draagt het bureau al sinds 1881 bij aan het succes van haar opdrachtgevers én creëert het bureau positieve maatschappelijke effecten.

Royal Haskoning kan opdrachtgevers, waar ook ter wereld, haar multidisciplinaire kennis en adviesdiensten lokaal aanbieden: van voorbereiding tot uitvoering, van ontwerp tot realisatie, van een enkel project tot volledige programma’s. Daarbij bestrijkt Royal Haskoning een breed gebied, variërend van stad en gebouw, infrastructuur en havens, industrie en energie, water en milieu.

Over VSO
VSO werkt aan de wereld. Ons doel is een wereld zonder armoede, waarin mensen samenwerken om hun ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren. VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die op aanvraag vakdeskundigen uitzendt naar met name Afrika en Azië. Vakdeskundigen delen daar tegen een lokale vergoeding de kennis en ervaring waaraan het hun collega’s ontbreekt. Daardoor kunnen mensen uiteindelijk zelf in hun levensonderhoud voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van giften en goederen. Werken aan de wereld kunnen zij niet alleen. Daarom werken wij steeds meer samen met bedrijven en instellingen. VSO Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk. 

Feiten VSO:

· VSO Internationaal bestaat sinds 1958, VSO Nederland sinds 1989.

·  VSO heeft 5 zelfstandige federatieleden: Groot Brittannië, Canada, Nederland, Kenia, Filipijnen. VSO werft ook vakdeskundigen in Ierland en India.

· VSO Nederland werkt o.a. samen met deze bedrijven: Randstad, Accenture, Conclusion Implementation, Boertiengroep, CeresRecruitment, Kentalis en Getronics ICS.

· Sinds de oprichting heeft VSO wereldwijd meer dan 40.000 vakdeskundigen uitgezonden in 120 landen.

· In het afgelopen boekjaar (31 maart 2010 – 1 april 2011) werkten er 2.600 VSO-vakdeskundigen in 44 ontwikkelingslanden.

· Onder hen waren 120 Nederlanders. Van deze vakdeskundigen kwamen 21 vanuit de samenwerking met Randstad en Accenture.

· VSO-vakdeskundigen komen voornamelijk uit onderwijs, gezondheidszorg, business management, ICT en natuurbeheer.

· VSO is afhankelijk van giften en donaties, giro 92 Utrecht.

 

Interview mogelijkheid:

Zowel Kees Lekkerkerker, directeur Human Resources van Royal Haskoning als Wim de Jong, accountmanager business partners VSO Nederland zijn beschikbaar voor een (duo)interview.

 

Meer informatie en beeldmateriaal:

VSO Nederland

Nienke van der Zwan, PR manager

Telefoon: 030 232 06 00 / 06 302 14 202

E-mail: n.vanderzwan@vso.nl

www.vso.nl