Partnerbericht

Resultaten Landelijke India Werkgroep 2010 en 2011

 


Jaarverslag en India Actief


Het volledige verslag van werk en resultaten in 2010 van de Landelijke India Werkgroep vindt u hier: http://www.indianet.nl/jaarverslag2010.html


Voor de hoogtepunten zijn van onze activiteiten en resultaten in de eerste helft van 2011 kunt u terecht in India Actief 24: http://www.indianet.nl/actief24.html


Ons eerste publieksverslag over 2009 werd goed ontvangen. Vandaar dat we, naast de halfjaarlijkse India Actief en het circa 3-wekelijkse IndiaNieuws, opnieuw een publieksverslag – nu over het jaar 2010 – publiceren.


 In dit verslag vindt u een nieuwe versie van het visiestuk dat ook in het publieksverslag 2009 stond. Een aantal aspecten, waaronder de tegenstelling tussen stad en platteland en de grote consequenties van de omvangrijke binnenlandse migratie, zijn aan de visie toegevoegd.


 


 


Productieve 1,5 jaar


De langlopende thema’s van de LIW zijn ook dit jaar: kinderarbeid en onderwijs, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de positie van de 260 miljoen Dalits (‘kastelozen’). Op deze terreinen werken we steeds nauw samen met partnerorganisaties in India en andere landen. De thema’s van de LIW worden waar mogelijk steeds meer met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld wat betreft de invloed van bedrijven in India op Dalits.


 Langdurige betrokkenheid bij thema’s, goede partnerrelaties én de nauwe samenwerking in coalities als de campagne Stop Kinderarbeid, het Nederlandse en internationale Dalit Netwerk en het MVO Platform zijn daarom cruciaal voor het werk van de LIW.


Het jaar 2010 was mede daarom weer een productief jaar, met goede resultaten. Wij hopen dat u het Jaarverslag 2010 en de India Actief met veel plezier en interesse zult lezen