Drs. R.B.M. (René) Grotenhuis is benoemd tot nieuwe algemeen directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Grotenhuis (52) volgt met ingang van augustus a.s. Hans Kruijssen op, die de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hans Kruijssen heeft 18 jaar leiding gegeven aan Cordaid. Hij heeft in deze periode aan de wieg gestaan van het fusieproces tussen Cebemo, Memisa, Mensen in Nood en Vastenaktie, dat in 2000 leidde tot de oprichting en verdere strategische positionering van Cordaid.

‘Ondernemen in de non-profit sector’

René Grotenhuis is nu nog werkzaam als directeur van Pharos, kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid. In die hoedanigheid was hij tevens bestuurslid van Stichting Admira (vrouwenhulp-verlening in voormalig Joegoslavië) en lid van het Overlegorgaan Gezondheidszorg Multiculturele Samenleving. Hij heeft eerder gewerkt als directeur bij WeideSticht, thuiszorgorganisatie in Noord-West Utrecht, waar hij leiding gaf aan diverse fusieprocessen.
Grotenhuis heeft diverse publicaties op het gebied van ‘ondernemen in de non-profit sector’ op zijn naam staan.

Novib

Grotenhuis heeft gedurende een groot aantal jaren kennis en ervaring opgebouwd op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, eerst als beleidsmedewerker van Novib en later voor dezelfde organi-satie als bestuurslid (tot 1998). Momenteel is hij nog voorzitter van de algemene vergadering van Novib.

Grotenhuis heeft theologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Hij heeft ervaring in het pastoraat en voelt zich sterk betrokken bij de diaconale kant van de katholieke kerk. Vanuit die betrokkenheid is hij o.a. lid van de bisschoppelijke commissie Justitia et Pax.

Meer informatie?

Communicatie Cordaid, Barbara Berger
tel. 070 313 6 333 of mobiel 06 2299 4015.

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer